Zoeken

Begeleiding op maat

Ons uitgangspunt is dat wij iedere leerling op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau willen laten presteren. Daarvoor moeten wij de leerling goed in beeld hebben, maar de leerling moet ook zelf goed weten wat hij/zij wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Als leerlingen weten wat hun eigen leerdoelen zijn en merken dat de school hen hierbij persoonlijk begeleidt, heeft dit een positief effect op zowel de motivatie als de resultaten van de leerling.

Kortom: meer maatwerk. Hoe pakken we dit aan?

Werken vanuit leerdoelen

Wij stimuleren dat leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces nemen, zodat zij beter weten waarvoor zij leren en hun motivatie verbetert.
Bij alle vakken krijgen leerlingen expliciete leerdoelen aangereikt, waaraan zij zelf hun vorderingen kunnen toetsen en eigen doelen kunnen stellen. De docent volgt dit proces en begeleidt de leerling hierbij persoonlijk.


De leerling krijgt meer keuzevrijheid

Eén uur per dag is er voor alle leerlingen keuzewerktijd (kwt), waarin de leerlingen persoonlijke begeleiding kunnen vragen en krijgen van vakdocenten. Leerlingen kunnen in die uren kiezen voor meer begeleiding bij vakken die ze lastig vinden, of juist voor meer verdieping bij vakken die ze interessant vinden. Tevens kunnen ze (beperkt) kiezen voor een kwt-uur in de mediatheek, waar ze in stilte kunnen werken / leren of samenwerken aan een project. De mentor ondersteunt de leerling in het leer- en keuzeproces. 

 

Ambitiegesprekken

Drie keer per jaar worden er op Schoonhovens College AP ambitiegesprekken gehouden. Aan het begin van het jaar is er een kennismakingsgesprek met ouders-leerling en mentor. Tussentijds is er een gesprek tussen mentor en leerling. Aan het einde van jaar is er een afsluitend/reflecterend gesprek, wederom tussen leerling, mentor en ouders.
In een ambitiegesprek probeert de mentor boven water te krijgen wat de leerling nu echt belangrijk vindt en wat hij of zij wil bereiken. Dit kan gaan om kleine doelen bijvoorbeeld: ik wil een beter cijfer bij Duits. Het kunnen ook grotere doelen zijn, bijvoorbeeld: ik wil later architect worden. Het zijn schoolgerelateerde doelen, maar het kunnen ook doelen zijn met betrekking op sociaal-emotionele vaardigheden, bijvoorbeeld: Ik wil meer vriendjes maken in de klas of ik wil goed leren samenwerken. Wij richten ons op het vergroten van het vertrouwen van de leerling in het eigen kunnen.
De gesprekken worden door de leerling zelf voorbereid. Het is immers zijn of haar loopbaan en we willen dat de leerling daar zelf de verantwoordelijkheid voor neemt. De mentor zal tijdens de gesprekken goed kijken naar de haalbaarheid van de gestelde doelen en stuurt zonodig bij.