Zoeken

Ziek melden en afmelden

Op de locatie Albert Plesmanstraat houdt onze verzuimcoördinator bij welke leerlingen (on)geoorloofd afwezig zijn. Is uw kind ziek, meld dit dan bij onze verzuimcoördinator via telefoonnummer

0182-385288. Onze verzuimcoördinator is bereikbaar vanaf 07.30 uur. Als u uw kind af wilt melden vanwege een bezoek aan de (tand)arts of orthodontist, klik dan hier.

 

Vrij vragen

Als u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter, dan gelden daarvoor speciale regels i.v.m. de Leerplichtwet. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site van Leerplichtwegwijzer.


Wilt u zo'n speciaal verlof aanvragen? 

Download dan hier (deze links zijn per 14/6/18 bijgewerkt).

formulier Vrijstelling Schoolbezoek vakantie buiten de schoolvakantie of

formulier Vrijstelling Schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

U kunt het ingevulde en door u ondertekende formulier op twee manieren inleveren. U kunt het inscannen en mailen naar de afdelingsleider van uw kind. U kunt het ook (laten) afgeven bij onze receptie in een envelop ter attentie van de directeur.Absentiemelding; ziek; ziek melden; formulier; briefje