Zoeken

Kom kijken op onze school

Voorlichtingsmomenten locatie Albert Plesmanstraat (mavo, havo, vwo, t-vwo)

wat wanneer
voor wie
Meeloopdagen 4 t/m 8 november   
leerlingen van groep 8 en hun leerkracht
Informatieavond ouders    
14 november     
ouders groep 8
Open School
23 januari ouders & leerlingen groep 7 & 8
TTO-Try out
5 februari
toekomstige tto-leerlingen groep 8

 

Meeloopdagen voor leerlingen uit groep 8

Om te ervaren hoe het is om op de middelbare school te zitten, organiseren wij voor toekomstige brugklassers speciale meeloopdagen. Samen met je klasgenoten van de basisschool volg je lessen en krijg je een rondleiding door het schoolgebouw. Daarnaast krijg je alvast een idee bij de vakken en onze docenten. 

Aanmelden voor de meeloopdagen op de locatie Albert Plesmanstraat van 4 t/m 8 november doe je via je basisschool of via vvs@schoonhovenscollege.nl .

Informatieavond voor ouders

Voor je ouders is er 14 november een informatieavond over onze school en de verschillende onderwijsniveaus. We vertellen hen alles over de kwaliteit van ons onderwijs, de doorstroommogelijkheden, het schoolklimaat en de extra schoolactiviteiten. Zodat ze straks samen met jou de juiste keuze kunnen maken. De informatieavond vindt voor de beide locaties tegelijk plaats op de locatie Albert Plesmanstraat.

Inloop: 19:00 uur, Start programma: 19:30 uur.

Aanmeldinformatie voor deze avond volgt later op deze pagina.

Open School voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 8

Aanvang 18:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur.

Op 23 januari kun je samen met je ouders naar onze Open School komen op de Albert Plesmanstraat. Je volgt samen met je ouders 2 lessen en je kunt in alle lokalen kijken. We geven jullie informatie over de specialisaties en het tweetalig vwo. Je kunt verder ook nog proefjes doen in het sciencelab, onze mediatheek verkennen en de klimwand in onze sporthal uitproberen. Zien we jou en je ouders terug op onze Open School? Aanmelden is niet nodig.

 

Tto-try-out, middag voor leerlingen uit groep 8 tweetalig vwo willen uitproberen

Voor leerlingen met een vwo-advies die extra uitdaging willen, hebben we tweetalig vwo. Wil je precies weten wat tweetalig onderwijs (tto) is, kom dan naar de tto-uitprobeermiddag op woensdag 5 februari. Je krijgt uitleg over het tweetalig vwo, de vakken die in het Engels gegeven worden en de excursies. We doen allerlei leuke opdrachten in het Engels. Op deze middag krijg je zo een goede indruk van wat tweetalig onderwijs inhoudt zodat je daarna jouw keuze kan maken. Je kunt je voor deze middag aanmelden via tto@schoonhovenscollege.nl

Aanvang 14:00 uur. Eindtijd 16:00 uur. We hope to see you soon!

Belangrijke tto momenten Schoonhovens College

Voorlichting voor ouders over tweetalig onderwijs in aparte presentatie op de informatieavond voor ouders: donderdag 14 november 2018 19.30-22.00 uur.

tto uitprobeermiddag voor groep 8 leerlingen met een vwo advies: woensdagmiddag 5 februari 2020  14.00-16.00 uur. Aanmelden: hwd@schoonhovenscollege.nl

Aanmelding tweetalig vwo Schoonhovens College: uiterlijk 4 maart 2020 (woensdag na de voorjaarsvakantie). U kunt hiervoor het inschrijfformulier van het SC gebruiken.

Bilingual Attitude Check: woensdag 11 maart 2020 van 14.00 tot 16.00.

Een goede motivatie is belangrijk wanneer je tweetalig vwo gaat doen. Voordat je definitief wordt toegelaten willen we daarom graag meer weten over jouw motivatie voor het tweetalig onderwijs. Je vult een vragenlijst in, doet een kort interview en een groepsopdracht in het Engels. Zo willen we meer te weten komen over jou en ook ontdekken wat jouw startniveau Engels is, zodat we je in de eerste schoolweken beter kunnen begeleiden.

Aanmelden: niet apart nodig. De uitnodiging voor de BA Check volgt automatisch na inschrijving voor tto op het Schoonhovens College.

Uitslag Bilingual Attitude Check: woensdag 11 maart 2020 per e-mail.
Je hoort of je definitief toegelaten bent op het t-vwo van het Schoonhovens College.

Landelijke deadline voor inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs: vrijdag 13 maart 2020.

Aanvang 18.30 uur 

Eindtijd 21uur

Aanvang 18.30 uur 

Eindtijd 21.30 uur