Zoeken

Havo in vogelvlucht

Leerlingen met een havo-advies kunnen op het Schoonhovens College twee routes volgen: via de havo/mavo-klas of de vwo/havo-klas. Kijk hiervoor bij “Onderbouw”.

Met een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) mag je een studie volgen aan het hoger beroepsonderwijs (HBO) of doorstromen naar 5 vwo. De havo duurt 5 jaar. Tot en met 3 havo volg je een breed programma van veertien vakken. Vanaf 4 havo begint de tweede fase. Daarin word je voorbereid op het eindexamen en je vervolgopleiding. In het derde schooljaar kies je het profiel dat je in 4 havo en 5 havo gaat volgen. Het profiel bestaat uit een aantal vaste vakken en keuzevakken.

De bovenbouw van de havo kent vier profielen:

Cultuur & Maatschappij (CM) is voor leerlingen die belangstelling hebben voor kunst, cultuur, maatschappij en taal. Hiermee stroom je door naar vervolgopleidingen voor beroepen binnen het onderwijs, sociale wetenschappen, geschiedenis, kunst, cultuur en taal. Je wordt dan bijvoorbeeld journalist, linguïst, socioloog of docent geschiedenis.
Met Economie & Maatschappij (EM) kun je terechtkomen in beroepen die te maken hebben met het bedrijfsleven of het openbaar bestuur. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, diverse overheden, transportbedrijven, diverse commerciële bedrijven en dergelijke.
Leerlingen die belangstelling hebben voor medische, paramedische of biologische beroepen kiezen voor Natuur & Gezondheid (NG). Na een vervolgopleiding word je fysiotherapeut, farmacoloog, verpleegkundige, laborant, landbouwdeskundige, milieumedewerker of docent lichamelijke opvoeding.
Natuur & Techniek (NT) is bestemd voor leerlingen die verder willen studeren in een exacte of technische richting. Voorbeelden van vervolgstudies zijn: werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek, mechatronica, voertuigentechniek en logistiek en economie.

Studiewijzer

In de Tweede Fase leer je steeds meer je eigen verantwoordelijkheid te nemen. We delen het schooljaar op in periodes van 6 tot 7 weken, die steeds worden afgesloten met een toetsweek. Daarvoor moet je leren je werk te spreiden. Een goede planning is het halve werk. Voor ieder vak krijg je een studiewijzer, waarop je kunt zien welke stof wanneer behandeld wordt. 

KWT

Iedere dag kun je tijdens een aangewezen uur kiezen uit een aanbod van meerdere vakken keuzewerktijd (KWT). Je bepaalt voor een deel zelf welke begeleiding of extra oefening je het meest nodig hebt en gaat dan naar het KWT-uur van dat vak.

Het examen

In de tweede fase start je al in 4 havo met het schoolexamen. Voor alle vakken (behalve Frans, Duits en Engels) worden in ieder leerjaar minimaal twee schoolexamentoetsen afgenomen.

Schoolexamens en vorderingentoetsen bepalen samen het overgangscijfer. De cijfers voor het schoolexamen die je behaald hebt in 4havo gaan mee naar het examenjaar. In 5 havo heb je alleen nog schoolexamens en doe je in mei eindexamen.


Vragen?

 

Mevr. drs. S. Wagenaar
Afdelingsleider bovenbouw havo
leerjaar 1 havo/mavo en 2 t/m 5 havo

wag@schoonhovenscollege.nl