Zoeken

Mavo in vogelvlucht

Mavo is hetzelfde als vmbo-theoretische leerweg. Elke school mag kiezen welke benaming het gebruikt. Op het Schoonhovens College gebruiken wij de term “mavo”, omdat dit beter aansluit op de andere twee opleidingen die wij op de locatie Albert Plesmanstraat bieden (havo en vwo). Wij bieden, naast een goede voorbereiding op het mbo, een stevig overstapprogramma van mavo naar havo voor de leerlingen die willen opstromen.

Leerlingen met een mavo-advies kunnen op het Schoonhovens College twee routes volgen: via de mavo-klas of de havo/mavo-klas. Kijk hiervoor bij “Onderbouw”.

Met een diploma van de mavo stroom je door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 4 of naar havo 4. De mavo duurt vier jaar.

Profiel kiezen

In leerjaar 1 is er een havo/mavo klas èn een aparte mavo-klas. Vanaf leerjaar 2 hebben we alleen aparte mavo-klassen. In klas 1 heb je tien vakken en in klas 2 volg je er 11. Je kiest aan het eind van mavo 2 een studierichting (profiel) om je voor te bereiden op het eindexamen en je vervolgopleiding. Op het Schoonhovens College kun je kiezen uit de profielen Economie, Techniek en Zorg & welzijn.

Het examen

In mavo 3 begin je al aan het eindexamen. Je volgt nog een breed programma. Dit jaar zijn er twee toetsweken waarin je schoolexamens maakt. Deze cijfers gaan mee naar klas 4. Schoolexamens en vorderingentoetsen bepalen samen het overgangscijfer. Aan het eind van klas 3 kies je je vakkenpakket. Nederlands, Engels, maatschappijleer en het profielvak zijn verplicht. Naast deze vakken kies je nog twee vakken. In mei doe je examen in 6 vakken.

Profielwerkstuk

In klas 3 ga je onderzoek doen naar je toekomstige beroep of naar de sector van je vervolgopleiding. De bedoeling is dat je hierdoor een beter beeld krijgt van het beroep of de sector waar je interesse in hebt. Ook ga je voor je onderzoek drie dagen op stage. In klas 3 rond je je profielwerkstuk af als je hiervoor een voldoende hebt gehaald..

Als je naar de mavo gaat volg je de lessen op locatie Albert Plesmanstraat

Vragen?


 

Mevr. B. van Gellecum
afdelingsleider mavo
leerjaar 1 t/m 4 mavo
gel@schoonhovenscollege.nl