Zoeken

Vwo

Vanuit de onderbouw bieden wij drie routes naar een vwo-diploma. Klik voor meer informatie hierover op “deze brochure”.


De uitdaging

Wij bieden tweetalig vwo aan voor leerlingen die een extra uitdaging willen hebben. Maar ook de vwo-leerling die niet voor tweetalig vwo kiest, hoeft zich niet te vervelen op het Schoonhovens College.
Wat bieden wij?

Keuzes

In de onder- en bovenbouw heeft de leerling, naast de reguliere lessen, keuzewerktijd. Je kunt 1 uur per dag kiezen naar welk vak je gaat. Bijvoorbeeld een vak waarvoor je meer uitleg wilt of waar je meer tijd aan wilt besteden. Of misschien wil je graag een boek lezen of voor een proefwerk leren in het stiltelokaal. Het is aan jou.

Bèta excellent

Leerlingen met interesse in natuurkunde, scheikunde, biologie en technologie kunnen in klas 2 en 3 meedoen met Bèta excellent. Dit is een keuze plusprogramma waarbij je in ons Bèta lab onderzoek doet en experimenten uitvoert over allerlei verschillende onderwerpen. Zo kan je in de onderbouw al op een leuke manier heel veel leren over de exacte vakken.

Academische vaardigheden: een vak!

Onze docenten hebben zelf een, door het ministerie goedgekeurd, examenvak ontwikkeld! Bij academische vaardigheden leer je alle vaardigheden die je nodig hebt om goed beslagen ten ijs naar de universiteit te gaan. Maar ook in het gewone leven komen deze vaardigheden je goed van pas: hoe onderscheid je nepnieuws van echt nieuws, hoe lees je een krantenartikel, hoe zet je een onderzoek op, etc. etc.

Debatclub

Houd je ervan om met anderen te discussiëren en wil je leren hoe je daar nog beter in kunt worden? Dan sluit je je aan bij de debatclub. Je wordt getraind door externe trainers van het Nederlands debatinstituut en neemt, na oefening op school, deel aan nationale debatwedstrijden. Daarna klets je iedereen onder tafel…

Olympiades

Bij de exacte vakken doen we mee aan de voorrondes van landelijke Olympiades, bijvoorbeeld bij wiskunde en biologie. Je krijgt dan interessante opgaven over uiteenlopende onderwerpen. Als je deze opgaven heel goed doet, ga je door naar de volgende ronde en daarin kan je dan samen met andere leerlingen uit Nederland die heel goed zijn in dat vak op een nog hoger niveau samenwerken. Uitdaging op niveau!

Cambridge English, Delf Scolaire, Goethe Zertifikat

Al onze vwo-leerlingen krijgen de gelegenheid om hun talenkennis naar een hoger niveau te tillen. Dit kan voor Engels (Cambridge English), Frans (Delf scolaire) en Duits (Goethe Zertifikat). Je krijgt aan het eind een internationaal erkend diploma.

Proefstuderen

We hebben goede contacten met universiteiten. We stimuleren leerlingen in de bovenbouw van onze school om te gaan proefstuderen. Je volgt dan alvast een vak op een universiteit bij een studie die je leuk lijkt. Daarna kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om je profielwerkstuk over dit onderwerp te schrijven.

Schoolband en Shownight

Als je creatief bent of gewoon graag zingt of een instrument bespeelt, kun je meedoen aan de shownight die elk jaar wordt opgevoerd in onze theateraula. Daarnaast hebben we een schoolband. Onder begeleiding van de docent muziek speel/zing je iedere week met elkaar en treed je op bij belangrijke momenten op school.

Internationale uitwisselingen en projecten

Vwo-leerlingen gaan op uitwisseling naar Italië. Dat betekent dat je (in de bovenbouw) een week lang in een Italiaans gezin verblijft en dat er ook een Italiaanse leerling een week in jouw gezin meedraait. Zo leer je elkaars gewoontes kennen en kun je een kijkje nemen op een buitenlandse school. Er ontstaan vriendschappen voor het leven uit!
Vwo-leerlingen gaan bovendien in klas 3 op reis naar Berlijn. Een mooie excursie die is gekoppeld aan het vak Duits en natuurlijk aan de geschiedenis van de stad in de 20e eeuw.

Europees Parlement

In klas 4 heb je de gelegenheid om samen met de leerlingen van het tweetalig vwo naar Euroscola in Straatsburg te gaan. Daar komen dan ongeveer 500 leerlingen uit de 27 Europese landen bij elkaar om voor 1 dag in de huid van een Europarlementariër te kruipen, te vergaderen over de toekomst van Europa en met elkaar in gesprek te gaan. En er is tijdens deze 3-daagse reis natuurlijk ook tijd om Straatsburg te verkennen.

Sollicitatieproject

Solliciteren is een vak apart. Hoe bereid je je goed voor, hoe presenteer je jezelf zo dat de werkgever geïnteresseerd in je raakt? Tijdens ons sollicitatieproject word je hierin getraind en begeleid. Als afsluiting voer je vier gesprekken met directieleden van bedrijven en organisaties uit de omgeving, waarna je feedback van hen krijgt.

Maatschappelijke stage

Leren doe je niet alleen op school. Buiten school doe je weer hele andere ervaringen op. Daarom doe je een maatschappelijke stage. Dat kan variëren van het trainen van jonge kinderen bij een sportclub tot deelnemen in de medezeggenschapsraad van het Schoonhovens College. 


Algemene informatie

Met een diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) mag je een studie volgen aan het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.  


Tot en met 3 vwo volg je een breed programma van veertien vakken. Vanaf 4 vwo hoor je bij de bovenbouw en begint de tweede fase. Daarin word je voorbereid op het eindexamen en je vervolgopleiding. In het derde schooljaar kies je het profiel dat je in 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo gaat volgen. Het profiel bestaat uit een aantal vaste vakken en keuzevakken.

De bovenbouw van het vwo kent vier profielen:

Cultuur & Maatschappij (CM) is voor leerlingen die belangstelling hebben voor kunst, cultuur, maatschappij en taal. Hiermee stroom je door naar vervolgopleidingen voor beroepen binnen het onderwijs, sociale wetenschappen, geschiedenis, kunst, cultuur en taal. Je wordt dan bijvoorbeeld journalist, linguïst, socioloog of docent geschiedenis.

Met Economie & Maatschappij (EM) kun je terechtkomen in beroepen die te maken hebben met het bedrijfsleven of het openbaar bestuur. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, diverse overheden, transportbedrijven en dergelijke.

Leerlingen die belangstelling hebben voor medische, paramedische of biologische beroepen kiezen voor Natuur en gezondheid (N&G). Na een vervolgopleiding word je fysiotherapeut, arts, verpleegkundige, laborant, landbouwdeskundige, milieumedewerker of docent lichamelijke opvoeding.

Natuur & Techniek (NT) is bestemd voor leerlingen die verder willen studeren in een exacte of technische richting. Voorbeelden van vervolgstudies zijn: werktuigbouwkunde, luchtvaarttechniek, elektrotechniek, weg- en waterbouw, milieutechniek en scheepvaart.

Studiewijzer

In de Tweede Fase leer je steeds meer je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een schooljaar kent 5 toetsweken. Daarvoor moet je leren je werk te spreiden. Een goede planning is het halve werk. Voor ieder vak krijg je een studiewijzer, waarop je kunt zien welke stof wanneer behandeld wordt.

 

Het examen

In de tweede fase start je al in 4 vwo met het schoolexamen. Voor alle vakken (behalve Frans, Duits en Engels) worden in ieder leerjaar minimaal twee schoolexamentoetsen afgenomen.
Schoolexamens en vorderingentoetsen bepalen samen het overgangscijfer. De cijfers voor het schoolexamen die je behaald hebt in 4 vwo en 5 vwo gaan mee naar het examenjaar. In 6 vwo heb je alleen nog schoolexamens en doe je in mei eindexamen.