Zoeken

Vwo in vogelvlucht

Vanuit de onderbouw bieden wij drie routes naar een vwo-diploma:

  • de tto-klas (tweetalig vwo) is er voor vwo-leerlingen die een extra uitdaging willen (zeg maar de potentiële gymnasiumleerling)

  • de vwo-klas is er voor de echte vwo-leerling die geen interesse heeft in die extra uitdaging van het tto, maar wel graag in hoog tempo op hoog niveau samen met anderen leert

  • de vwo/havo klas is er voor vwo-leerlingen die nog wat zelfvertrouwen moeten opbouwen of voor de goede havo-leerling met vwo-ambitie

Kijk tevens bij “Onderbouw”.Met een diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) mag je een studie volgen aan het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.  


Tot en met 3 vwo volg je een breed programma van veertien vakken. Vanaf 4 vwo hoor je bij de bovenbouw en begint de tweede fase. Daarin word je voorbereid op het eindexamen en je vervolgopleiding. In het derde schooljaar kies je het profiel dat je in 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo gaat volgen. Het profiel bestaat uit een aantal vaste vakken en keuzevakken.

De bovenbouw van het vwo kent vier profielen:

Cultuur & Maatschappij (CM) is voor leerlingen die belangstelling hebben voor kunst, cultuur, maatschappij en taal. Hiermee stroom je door naar vervolgopleidingen voor beroepen binnen het onderwijs, sociale wetenschappen, geschiedenis, kunst, cultuur en taal. Je wordt dan bijvoorbeeld journalist, linguïst, socioloog of docent geschiedenis.

Met Economie & Maatschappij (EM) kun je terechtkomen in beroepen die te maken hebben met het bedrijfsleven of het openbaar bestuur. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, diverse overheden, transportbedrijven en dergelijke.

Leerlingen die belangstelling hebben voor medische, paramedische of biologische beroepen kiezen voor Natuur en gezondheid (N&G). Na een vervolgopleiding word je fysiotherapeut, arts, verpleegkundige, laborant, landbouwdeskundige, milieumedewerker of docent lichamelijke opvoeding.

Natuur & Techniek (NT) is bestemd voor leerlingen die verder willen studeren in een exacte of technische richting. Voorbeelden van vervolgstudies zijn: werktuigbouwkunde, luchtvaarttechniek, elektrotechniek, weg- en waterbouw, milieutechniek en scheepvaart.

Studiewijzer

In de Tweede Fase leer je steeds meer je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een schooljaar kent 5 toetsweken. Daarvoor moet je leren je werk te spreiden. Een goede planning is het halve werk. Voor ieder vak krijg je een studiewijzer, waarop je kunt zien welke stof wanneer behandeld wordt.

KWT

Iedere dag kun je tijdens een aangewezen uur kiezen uit een aanbod van meerdere vakken keuzewerktijd (KWT). Je bepaalt voor een deel zelf welke begeleiding of extra oefening je het meest nodig hebt en gaat dan naar het KWT-uur van dat vak.

Het examen

In de tweede fase start je al in 4 vwo met het schoolexamen. Voor alle vakken (behalve Frans, Duits en Engels) worden in ieder leerjaar minimaal twee schoolexamentoetsen afgenomen.

Schoolexamens en vorderingentoetsen bepalen samen het overgangscijfer. De cijfers voor het schoolexamen die je behaald hebt in 4 vwo en 5 vwo gaan mee naar het examenjaar. In 6 vwo heb je alleen nog schoolexamens en doe je in mei eindexamen.