Zoeken

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. We maken daarmee veel aspecten van het onderwijs voor onszelf, voor de leerlingen en voor ouders inzichtelijk. Wij kunnen zien hoe leerlingen individueel scoren, maar we kunnen bijvoorbeeld ook iets zeggen over het ziekteverzuim per klas en de gemiddelde score bij een bepaald vak.

Magister willen we ook steeds meer inzetten als vervanging voor de papieren berichtgeving over algemene schoolzaken richting ouders. Daarmee maken we de communicatie sneller en doeltreffender. 

 

Magister 6 voor leerlingen

Leerlingen kunnen via Magister hun dagrooster zien, hun cijfers in de gaten houden en de huiswerkagenda van hun klas bekijken.

Magister 6 voor ouders

Ouders hebben met hun eigen unieke inlogcode toegang tot het cijferoverzicht, de huiswerkagenda, aanwezigheid, inschrijving ouderavond van hun zoon en/of dochter. Via Magister is dat in een paar klikken inzichtelijk.

Overige Communicatie

Slechts één ouder/verzorger ontvangt informatie vanuit de school over schoolzaken. Dat is degene die bovenaan het inschrijfformulier staat. Denk aan een een herinnering voor een informatiebijeenkomst. We gaan ervan uit dat (gescheiden) ouders daarover afspraken met elkaar maken. Komen ouders er niet uit, dan kan de tweede ouder/verzorger contact opnemen met de school. We bekijken dan samen of we andere afspraken over de informatievoorziening kunnen maken. Meer info hierover lees je in Informatievoorziening voor gescheiden ouders.