Zoeken

Investeren in de toekomst

Jongeren hebben meer nodig dan een schooldiploma om straks maatschappelijk goed mee te kunnen draaien. Dat beseffen we bij het Schoonhovens College maar al te goed. Onze leerlingen van nu weten straks als jong volwassenen wat de wereld hen aan kansen en risico’s biedt. We zien het als onze taak hen daarop goed voor te bereiden.

Kwaliteit als leidraad 

Aandacht voor kwaliteit is de rode draad binnen onze school. We willen het beste onderwijs geven dat er is. Daarom werkt onze school opbrengstgericht. We stellen doelen en checken of we de gewenste resultaten behalen. Goede leerlingbegeleiding en uitstekende onderwijsresultaten zijn voor ons belangrijke doelen. Net als een goede schoolomgeving. Maar we blijven ook kritisch op het functioneren van onze schoolorganisatie als geheel en onze manier van leiding geven. 

We zijn ervan overtuigd dat een schoolorganisatie altijd moet blijven leren. Alleen zo kunnen we de onderwijskwaliteit verbeteren.