Zoeken

Geschiedenis

Het Schoonhovens College ontstond na een fusie tussen de Olivier van Noort aan de Vlisterweg en Rijksscholengemeenschap De Drie Waarden aan de Albert Plesmanstraat.

Schoonhoven had tot 1978 alleen een lts, een huishoudschool en een mavo. Voor andere onderwijsniveaus weken leerlingen uit naar omliggende gemeenten.

Met de uitbreiding van Schoonhoven eind jaren ’70, kwamen veel jonge gezinnen naar de stad. Daarom opende de Rijksscholengemeenschap Gouda in 1978 een dependance in Schoonhoven. Nu konden leerlingen ook binnen Schoonhoven terecht voor havo en atheneum. De dependance fuseerde al snel met de mavo en zo ontstond Rijksscholengemeenschap De Drie Waarden.

In 1992 werd de lts na een fusie met de huishoudschool de Olivier van Noort, een school voor vbo (het latere vmbo). In 1995 fuseerde deze school weer met De Drie Waarden en zo ontstond het Schoonhovens College.