Zoeken

Wij bieden alle onderwijssoorten aan!

Bericht geplaatst op: 12-2-2018

Schoonhovens College biedt alle onderwijssoorten aan!

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 biedt het Schoonhovens College alle onderwijsvormen aan. Van tweetalig VWO tot en met vmbo-leerweg ondersteunend. Voor iedereen is er een mogelijkheid om het onderwijs te volgen dat hem of haar het beste past!
Aparte tl-klas
Nieuw in het komende schooljaar
zijn de aparte vmbo-tl-klas en de
gemengde leerweg op vmbo niveau.

De aparte vmbo-tl klas wordt

ingevoerd omdat geconstateerd werd dat het aangeboden niveau in de havo-tl brugklas soms net te hoog gegrepen was voor sommige leerlingen. Daardoor bestond het risico dat leerlingen uitvielen of gedemotiveerd raakten. Met deze speciale tl-klas zijn zijn we ervan overtuigd dat ook de echte tl-leerling door goede begeleiding en het onderwijs op het goede niveau, niet alleen gemotiveerd zijn leerroute volgt, maar ook daadwerkelijk een tl-diploma binnen de afgesproken termijn behaalt. De aparte tl-klas bevindt zich op de locatie Albert Plesmanstraat.

Op de Albert Plesmanstraat wordt in alle schakelklassen op het hoogste niveau lesgegeven. In de vwo-havo klas dus op vwo-niveau en in de havo-tl klas op havo-niveau. Zo dagen we de leerlingen dus op het juiste niveau uit. Een vwo-leerling heeft daarbij de keuze tussen tweetalig vwo of het regulier vwo in de vwo-havo-klas.

Gemengde leerweg

Voor leerlingen die ook vmbo-tl aankunnen, maar eigenlijk een beroepsgerichte opleiding willen volgen, start volgend jaar de gemengde leerweg. In de gemengde leerweg doen leerlingen naast een beroepsgericht vak, vijf theorie-vakken op tl-niveau. De eerste twee jaar zitten leerlingen in een schakel-klas vmbo-kader-gemengd. Leerlingen krijgen in deze klas les op kader-niveau, waarbij wordt gekeken en getoetst waar het hogere tl-niveau mogelijk is. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een keuze gemaakt welke leerweg er gevolgd gaat worden. De schoolcarriere kan vervolgd worden op de kaderberoepsgerichte of de gemengde leerweg. De gemengde leerweg bevindt zich op de locatie Vlisterweg. Op deze locatie wordt in alle klassen gewerkt vanuit het principe verhoogd niveau. Alle leerlingen worden gestimuleerd om vakken op een hoger niveau te volgen. Zo kan het prima voorkomen dat een leerling vanuit vmbo-basis toch 2 of 3 vakken op kader-niveau volgt.

Bekijk hier het overzicht >>

 


Terug