Zoeken

Bijzonder moment voor techniekonderwijs

Bericht geplaatst op: 29-1-2019

 

Een grote vriendenschare was op de bedrijvenavond getuige van een bijzonder moment voor het techniekonderwijs.

 Namens het Schoonhovens College, Gemini College en de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College tekenden Leen Prins, Ger Schenk, Wim van Eijk en Peter van der Born een overeenkomst om hun samenwerking vast te leggen. De andere deelnemers komen later aan bod.

Je kan spreken van een mijlpaal in de onderwijshistorie. De rijksoverheid trekt de komende jaren ruim 100 miljoen uit om jong en oud te stimuleren een opleiding in de techniek te gaan volgen. Vmbo's trekken nadrukkelijker op met mbo's, regionale bedrijven en gemeenten om – na het gezamenlijk schrijven van een plan van aanpak – vooral de technische vakken een boost te geven. ,,Maar we gaan dit veel breder trekken”, zei vestigingsdirecteur Leen Prins in een toelichting. ,,Ook andere profielen als Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen hebben te maken met technische ontwikkelingen. Die gaan dus ook meedoen.”

Het profiel Multimedia, Vormgeving en ICT van het Gemini College sluit naadloos aan bij het aanbod van het Schoonhovens College. Prins voert regelmatig overleg met zijn collega Van Eijk ,,We hebben gebrainstormd over lessen en kennisoverdracht. Daarbij zijn tegelijkertijd afspraken gemaakt over de verdeling van de bijdrage van de overheid. De komende vier jaar kunnen de scholen rekenen op 2.543.000 euro”, aldus Leen Prins. ,,Dan praat je over ruim 600.000 euro per jaar. Daar kun je flinke stappen mee zetten.”

 

Professionalisering

Prins wees er op dat de gelden vooral worden besteed aan inventaris, extra personeel, nieuwe keuzevakken, doorlopende leerlijn en professionalisering van docenten. Daarbij hoort uiteraard een toekomstvisie, inclusief activiteitenplan en passende begroting. Dit dossier moet voor 1 april 2019 aan het ministerie van Onderwijs worden overhandigd.

Dat het aantal leerlingen in de Krimpenerwaard in het komende decennium met mogelijk 25 procent daalt, vindt Prins absoluut geen aanleiding om op de rem te trappen. ,,Integendeel. We geven vol gas om onze leerlingen de beste opleiding te bieden. Gewoon goed onderwijs en de kwaliteit up to date houden. De belangstelling voor de maakindustrie in de drie waarden is groot. Dat is een goede zaak, want bedrijven zitten te springen om enthousiaste jongeren.”

 

 

 

Tekst: Pieter van der Laan


Terug