Zoeken

Alle mortarboards de lucht in!

Bericht geplaatst op: 8-7-2019

Alle mortarboards de lucht in!

tijdens de graduation ceremony van het tweetalig vwo op het Schoonhovens College

15 leerlingen van het Schoonhovens College kwamen op vrijdagavond 5 juli voor de tweede keer in één week naar school voor hun diploma-uitreiking. Nadat zij op donderdagavond al hun vwo diploma in ontvangst hadden genomen kregen ze de dag erna het certificaat dat bewijst dat zij het tweetalig vwo bovenbouw programma met goed gevolg hebben afgesloten en het International Baccalaureate (IB) English examen succesvol hebben afgelegd. Vol enthousiasme, opluchting en trots werden de ‘mortarboards’ (de typerende zwarte hoed die pas afgestudeerden in de USA en het Verenigd Koninkrijk tijdens hun diploma-uitreiking dragen) door de leerlingen de lucht in geslingerd. 

Maar eerst was de vrijdag opnieuw een spannende dag. ‘s Middags werden wereldwijd de resultaten van het IB English examen vrijgegeven. De bewuste druk op de knop door de docente Engels leverde al snel het bewijs: alle leerlingen waren geslaagd! 

Het vak IB English A,  language and literature maakt onderdeel uit van het IB Diploma Programme. Dat is een internationaal examenprogramma dat wordt aangestuurd door de International Baccalaureate Organisation (IBO). Nederlandse scholen voor tweetalig onderwijs bieden uit dit complete examenprogramma het vak ‘English A, Language and Literature’ aan in hun bovenbouwprogramma. Dit vak is bedoeld voor leerlingen die Engels als moedertaal hebben. Wanneer tto leerlingen in 6 vwo dus dit examen succesvol afleggen kunnen zij daarmee aantonen dat zij die taal op hetzelfde niveau beheersen als leeftijdgenoten die Engels als moedertaal hebben.

IB English besteedt veel aandacht aan het schrijven van essays, het analyseren van teksten en het onderbouwen van standpunten. Daardoor biedt het vak een zeer goede training in de academische vaardigheden die de leerlingen goed van pas komen wanneer zij gaan studeren. Bij het vak IB wordt het Engels het middel om op hoog academisch niveau literaire teksten en onderwerpen uit cultuur en media te behandelen en te schrijven. 

Het Schoonhovens College is zeven jaar geleden begonnen met een afdeling tweetalig vwo. Vorig schooljaar deed de eerste lichting eindexamen. Het tto team is er trots op dat in beide opeenvolgende jaren alle leerlingen zijn geslaagd voor het IB English examen. Een bewijs van de enorme sprongen in taalbeheersing die de leerlingen hebben gemaakt in 6 jaar tweetalig onderwijs. 

Andere essentiële onderdelen van het tto bovenbouwprogramma zijn de vakken Arts and Culture, Academic Skills, Physical Education en Social Studies, de reis naar Straatsburg waarin de leerlingen voor één dag samen met leeftijdsgenoten uit heel Europa de rol van Europarlementariër spelen, de uitwisseling met Italië en de internationale stage die gekoppeld is aan het in het Engels geschreven profielwerkstuk. 

Alles bij elkaar een enorme extra uitdaging! 
Deze graduation was dus zeker het tweede feestje in één week waard!

 


Terug