Zoeken

Succesvolle examens Cambridge Engels

Bericht geplaatst op: 9-10-2019

Cambridge succes voor tto leerlingen én niet-tto leerlingen


In juni 2019 legden leerlingen van het Schoonhovens College het CAE examen (Cambridge Advanced English (CAE) Certificate) af. Het betrof 2 groepen: 
leerlingen uit klas 3 van het tweetalig vwo én 
een groep gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van de havo en het vwo. 
In de zomervakantie werd bekend dat de examens met goed gevolg waren afgelegd en dus was het hoog tijd om de certificaten feestelijk uit te reiken en de successen te vieren. 
De Europese dag van de talen, op 26 september, was een mooie gelegenheid om met ouders en leerlingen van het tweetalig vwo terug te blikken op de eerste 3 jaar tweetalig onderwijs. In een korte pitch vertelden de leerlingen in het Engels over hun ‘most memorable moment’, waarna de leerlingen hun tto junior certificaat EN hun Cambridge certificaat ontvingen. Bijzondere leermomenten tijdens de reizen naar Engeland in klas 1 en 2 en de uitwisseling met Frankrijk in klas 2 werden daarbij veelvuldig aangehaald.
Op dinsdag 8 oktober was er een feestelijke bijeenkomst voor de niet-tto-ers die het CAE certificaat hadden behaald. Natuurlijk onder het genot van de traditionele tea en scones. 
Het CAE Certificate geeft leerlingen een voordeel als ze een studie in het Engels willen volgen in Nederland of in het buitenland. Het is fijn dat Schoonhovens College ook leerlingen die niet op het tweetalig onderwijs zitten de kans geeft om het CAE certificaat te behalen. Want ook voor deze leerlingen geldt vaak dat ze voor hun vervolgstudie behoefte hebben aan dit extra diploma op hun cv. Wij geven ze graag deze kans!
Maar meer nog dan het certificaat zelf is natuurlijk de grote Engelse taalvaardigheid een enorm voordeel voor deze leerlingen bij hun toekomstige studie en werk. 
Van harte gefeliciteerd allemaal!
\

 

 

 Terug