Zoeken

Leen Prins geridderd !

Bericht geplaatst op: 9-7-2020

Lovende woorden voor 'ridder' Leen Prins

Wie in Nederland tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wordt benoemd, heeft in de regel buitengewone prestaties geleverd in het maatschappelijke veld.

Volgens velen kwam Leen Prins, locatiedirecteur van het Schoonhovens College, daarvoor in aanmerking vanwege zijn grote verdiensten voor het vmbo-onderwijs in Schoonhoven. Zijn inzet is nu beloond met een hoge koninklijke onderscheiding. Leen Prins was op Koningsdag (27 april) telefonisch op de hoogte gebracht van de uitreiking van zijn lintje. Vanwege corona perikelen werd het officiële gedeelte verzet naar latere datum. Donderdag 2 juli werd het begeerde speldje door burgemeester Roel Cazemier fysiek overhandigd in sporthal De Drie Maenen in Ouderkerk.

In aanwezigheid van Johann Koenis (oud-voorzitter Vriendenstichting), Koos Schep (penningmeester Vriendenstichting), Germaine van Wijngaarden (afdelingsleider bovenbouw) en Frans van der Ham (docent economie) werd de 64-jarige locatiedirecteur in het zonnetje gezet. Burgemeester Cazemier roemde in zijn speech het vermogen van de decorandus om regionale bedrijven te betrekken bij de opleidingen aan het vmbo aan de Vlisterweg. ,,De zo ontstane samenwerking groeide uit tot het uitwisselen van kennis, stageplekken voor leerlingen en financiële ondersteuning van vakgerichte projecten. Leen Prins creëerde met de stichting 'Vrienden van het Schoonhovens College' de mogelijkheid voor het optimaliseren en aanschaffen van specifieke apparatuur en gereedschappen, zoals een lasrobot en computergestuurde draaibank. Daarmee werd aansluiting bij de beroepspraktijk gerealiseerd. De succesvolle groei van deze Vriendenstichting is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de energieke inzet, positiviteit en vasthoudendheid van Leen Prins. Samen sta je sterker en als school zal je – in nauw contact met het bedrijfsleven – een stabielere toekomst hebben”, aldus de burgemeester.

 

Boegbeeld


Cazemier wees op het belang van de maakindustrie, bouw en transport in de Krimpenerwaard voor jongeren en werkzoekenden. ,,Leen Prins is een boegbeeld en inspirator voor het Leerwerkbedrijf. Momenteel worden twee opleidingsrichtingen aangeboden in het mbo van het Schoonhovens College die passen bij het lokale bedrijfsleven. Ook op landelijk niveau draagt u met de ontwikkeling van nieuwe techniekprofielen en leerlijnen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Uw inzet werd zelfs gezien door de commissaris van de koning, die u uitnodigde voor een gesprek met het koningspaar tijdens het streekbezoek in 2017.”


,,Het gaat Leen Prins niet om om eigen belang of gewin, maar om iets neer te zetten waar iedereen trots op is, zoals de Waardse Sportspelen voor de jeugd”, aldus de burgervader. Hij ontkwam er niet aan om ook diens brandende liefde voor voetbalclub Telstar te benoemen. ,,U bent al uw hele leven besmet met het Telstar-virus. Ook al ging de club soms door diepe dalen; u bleef voor de club staan. U was voorzitter van de supportersvereniging en heeft inmiddels diverse Schoonhovenaren aangestoken met dat virus. Als Telstar meer supporters als u heeft, is de weg naar de eredivisie zeker haalbaar!”


Terug