Zoeken

Kom op 22/9 naar de Debatbattle

Bericht geplaatst op: 7-9-2016

De Ouderraad van het Schoonhovens College organiseert op donderdag 22 september 2016 haar jaarlijkse thema-avond. Dit jaar wordt het een boeiend en eigentijds debat over Toekomstgericht Onderwijs die je niet mag missen!

Op deze interactieve debatavond gaan ouders/verzorgers, leerlingen, leraren, schooldirectie en debatpanel met elkaar in discussie. En niet minder belangrijk!: Ook jij – ouder/verzorger- krijgt de mogelijkheid om aan de discussie deel te nemen. Je hoeft geen debater te zijn om te discussiëren, want actieve deelname kan ook via stemmen met je smartphone. Neem daarom je smartphone mee. Het debat wordt professioneel geleid door debatleider Chantal Deken van Discussiëren Kun Je Leren (DKJL).

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Wereldwijd vinden in rap tempo veranderingen en ontwikkelingen plaats die ook van invloed zijn op het onderwijs. Flexibilisering, digitalisering en globalisering zijn enkele voorbeelden van grote thema’s waar het onderwijs vorm en inhoud aan moet geven in de komende jaren. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien.

In Nederland is een landelijke discussie ontstaan over toekomstgericht onderwijs. Rector-bestuurder Berend Buddingh' en de ouderraad vinden het belangrijk dat wij meepraten, meedenken en discussiëren over dit onderwerp. Wij stellen ons dan ook de vraag. Leren onze kinderen nog de juiste dingen voor hun toekomst?

Wat is het doel van de debatbattle?

Het doel van het debat is het formuleren van een advies voor de schooldirectie. De ouderraad wil graag de eerste stap naar toekomstgericht onderwijs zetten door de adviezen van deze debatavond te bundelen in een manifest en aan te bieden aan de rector-bestuurder Berend Buddingh'. Het manifest is onze gezamenlijke bijdrage aan de schoolvisie.

Meer weten?

Raadpleeg voor meer informatie over de inhoud en stellingen van de Debatbattle de Debatflyer en het Debatprogramma van de avond.

Aanmelden?

Wanneer je bij de avond aanwezig wilt zijn, kun jij je aanmelden via de mail onder vermelding van je naam en die van jouw kind(eren), het aantal personen waarmee je komt en de leslocatie (AP of VW) van jouw kind(eren).


Tijd?
Het debat start om: 19:15 uur. Koffie/thee staan klaar om 19:00 uur.
Kom op tijd, want er zijn een beperkt aantal zitplaatsen.
De ouderraad ontmoet jullie graag op 22 september!


Terug