Zoeken

Organisatie

Op het Schoonhovens College vorm het College van Bestuur het Bevoegd Gezag. Het CvB bestaat uit één persoon, daarom spreken we meestal over de rector-bestuurder. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen en de besluitvorming van de rector-bestuurder. 

De rector-bestuurder vormt met de twee locatiedirecteuren (van de locatie Vlisterweg en van de locatie Albert Plesmanstraat) de directie. De locatiedirecteuren geven elk leiding aan een team van verschillende afdelingsleiders. Die zijn op hun beurt weer elk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de onder- of bovenbouw van het vmbo, havo of vwo.


Klik hier voor het Organigram

Klik hier voor de schoolleiding Albert Plesmanstraat

Klik hier voor de schoolleiding Vlisterweg