Zoeken

Schoolboeken

Gratis schoolboeken

Schoolboeken zijn voor de leerlingen/ouders kosteloos in de onderbouw en in de bovenbouw, voor zover je vakkenpakket goedgekeurd is. Het Schoonhovens College neemt de kosten voor haar rekening. Denk aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar in de les nodig heeft. Dit geldt niet alleen voor de verplichte vakken, maar ook voor de extra (keuze)vakken.

Wat moeten ouders zelf betalen?

Atlassen, woordenboeken, literatuur, aanbevolen lesstof, agenda’s, laptops, rekenmachines, sportkleding, gereedschap, werkkleding, schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening.