Zoeken

Schoolboeken

Bovenbouw (vmbo 3 en 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6)

Voor bovenbouwleerlingen hebben wij een extern boekenfonds bij boekenbedrijf Van Dijk (www.vandijk.nl). Daar bestel je zelf je boeken en leermiddelen vóór de zomervakantie en van hen krijg jij je schoolboeken in bruikleen. Je ouders ontvangen via Van Dijk alleen een factuur voor de overige schoolkosten. Daarnaast brengt Van Dijk € 75,00 borg in rekening. Lever je alles onbeschadigd en tijdig in, dan ontvangen je ouders dit bedrag aan het einde van je schoolcarrière retour.

Het intern boekenfonds heeft voor bovenbouwleerlingen van locatie Albert Plesmanstraat voor enkele vakken extra boeken beschikbaar. Deze boeken zijn door het Schoonhovens College zelf aangeschaft. Je ontvangt ze automatisch in bruikleen bij aanvang van het schooljaar. Inleveren gaat op dezelfde manier als bij boeken van het interne boekenfonds.

Boeken inleveren

Aan het eind van het schooljaar ontvang je een inleverlijst van de boeken die op school ingeleverd moeten worden. De uitleverlijst die je aan het begin van het schooljaar via Van Dijk bij je schoolboeken ontvangen hebt, moet matchen met de inleverlijst.

Er zijn twee inlevermomenten: een voor examenkandidaten en op een later tijdstip voor niet-examenkandidaten.
Examenkandidaten leveren hun boeken na de examens in. Heb je een herkansing, dan mag je de boeken voor dat vak later inleveren. Regel dat via dit herexamen-formulier van Van Dijk.
Niet-examenleerlingen leveren hun boeken aan het einde van het schooljaar in. De exacte in- en uitleverdata vind je op onze website.