Zoeken

Schoolboeken onderbouw

Onderbouw (alle leerjaren 1 en 2, havo 3 en vwo 3)

Leerlingen in de onderbouw hoeven hun boeken niet zelf te bestellen. Je krijgt je schoolboeken in bruikleen van het intern boekenfonds. Aan het begin van het nieuwe schooljaar liggen de boeken voor je klaar op je eigen locatie (Albert Plesmanstraat of Vlisterweg). Via een speciaal ophaalrooster weet je waar en wanneer je ze moet ophalen. Zodra je de boeken hebt opgehaald, ben jij ervoor verantwoordelijk. Wil je weten wat die verantwoordelijkheid precies inhoudt, lees dan onze bruikleenovereenkomst schoolboeken.

Boeken inleveren

Aan het eind van het schooljaar ontvang je een inleverlijst van de boeken die op school ingeleverd moeten worden. De getekende uitleverlijst moet matchen met de inleverlijst. Zijn alle boeken netjes ingeleverd, dan ontvang je van ons een getekend inleverformulier. Over de exacte- in en uitleverdata word je geïnformeerd.
   

Heb je gedurende het schooljaar schade aan je boeken gekregen, dan hanteren we daarvoor de schadetabel van de bruikleenovereenkomst. We leggen die boeken apart en laten een speciale schadecommissie de hoogte bepalen van de schade die jij aan je boeken hebt. Deze schade brengen we je ouders/verzorgers in rekening of kun je ter plekke betalen.