Zoeken

Schoolkosten

In principe is het voortgezet onderwijs gratis. Maar afhankelijk van leerjaar en onderwijsniveau, betalen ouders voor een aantal zaken schoolkosten. Denk aan kosten voor bijvoorbeeld de huur van een kluisje en voor buitenschoolse activiteiten of voor een tekendoos of gymkleding. 

Waarvoor betaalt u?

In Toelichting op de schoolkosten staat omschreven hoe de schoolkosten bepaald worden, wat gratis is en waarvoor betaald moet worden. In Schoolkosten 2018-2019 ziet u wat de samenstelling is van de schoolkosten voor het schooljaar 2018-2019.

Gespreide betaling schoolkosten

De kosten voor kinderen op de middelbare school zijn hoger dan voor kinderen op de basisschool. Wij houden daar rekening mee en hebben ervoor gekozen om de schoolkosten gespreid te factureren. Zo voorkomen we dat ouders aan het begin van het schooljaar geconfronteerd worden met een flinke factuur. Meerdaagse activiteiten bijvoorbeeld brengen we apart en gespreid in rekening, evenals als reguliere excursies. We kijken dan naar het bedrag en wanneer de activiteit plaatsvindt.
 

Tegemoetkoming

Voor ouders met schoolgaande kinderen hebben omringende gemeenten diverse subsidiemogelijkheden. Lees daarover meer in Subsidiemogelijkheden Gemeenten.

Elk Kind Doet Mee Fonds

De Ouderraad riep in 2015 het Elk Kind Doet Mee Fonds (EKDM Fonds) in het leven voor leerlingen die wegens ontoereikende financiële middelen niet aan schoolactiviteiten kunnen deelnemen. Met een bijdrage uit het EKDM Fonds zorgen we ervoor dat deze leerlingen niet buitenspel gezet worden. Na toetsing door een onafhankelijke commissie springt het EKDM Fonds financieel bij. Zodat ook deze leerlingen samen met klasgenoten leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen.

Schoolkosten

 TitleSize 

Handige instructie WIS Collect

Verder is er een instructiefilmpje;
Kennismaking met WIS Collect voor ouders beschikbaar onder de link: 
https://vimeo.com/133035617

Op de website is een speciale pagina voor ouders beschikbaar: http://www.wis.nl/Ouders