Zoeken

Schoolkosten

In de bijgevoegde bestanden treft u het overzicht aan van de schoolkosten voor het komende schooljaar met de toelichting hierop. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is deze informatie ook aan u verstrekt.

Documenten schoolkosten

 TitleSize
Handouts143,47 KB
Schoolkosten108,13 KB
Toelichting op de schoolkosten325,58 KB
Brief om te informeren288,43 KB

Waarvoor betaalt u?

In Toelichting op de schoolkosten staat omschreven hoe de schoolkosten bepaald worden, wat gratis is en waarvoor betaald moet worden. In Schoolkosten 2018-2019 ziet u wat de samenstelling is van de schoolkosten voor het schooljaar 2018-2019.

Gespreide betaling schoolkosten

De kosten voor kinderen op de middelbare school zijn hoger dan voor kinderen op de basisschool. Wij houden daar rekening mee en hebben ervoor gekozen om de schoolkosten gespreid te factureren. Zo voorkomen we dat ouders aan het begin van het schooljaar geconfronteerd worden met een flinke factuur. Meerdaagse activiteiten bijvoorbeeld brengen we apart en gespreid in rekening, evenals als reguliere excursies. We kijken dan naar het bedrag en wanneer de activiteit plaatsvindt.
 

Tegemoetkoming

Mocht op enige wijze het voldoen van de schoolkosten en/of het chromebook een probleem zijn dan treft u in de bijgevoegde bestanden informatie aan waar u, (onder andere) – vaak onder voorwaarden – in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning.

Elk Kind Doet Mee Fonds

De Ouderraad riep in 2015 het Elk Kind Doet Mee Fonds (EKDM Fonds) in het leven voor leerlingen die wegens ontoereikende financiële middelen niet aan schoolactiviteiten kunnen deelnemen. Met een bijdrage uit het EKDM Fonds zorgen we ervoor dat deze leerlingen niet buitenspel gezet worden. Na toetsing door een onafhankelijke commissie springt het EKDM Fonds financieel bij. Zodat ook deze leerlingen samen met klasgenoten leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Handige instructie WIS Collect

Het Schoonhovens College maakt gebruik van het incassoprogramma WisCollect, waarmee we bij u de schoolkosten kunnen innen. Ook de Stichting Ouderraad maakt gebruik van dit systeem. Het kan zijn dat de mail in de spam terecht komt. We vragen u hiervoor uw aandacht.
In bijgevoegde bestanden kunt u meer informatie vinden over deze wijze van facturen.

Verder is er een instructiefilmpje; 
Kennismaking met WIS Collect voor ouders beschikbaar onder de link: 
https://vimeo.com/133035617
Op de website is een speciale pagina voor ouders beschikbaar: http://www.wis.nl/Ouders

Toelichting op facturatiewijze WIS Collect; Klik hier >>