Zoeken

Visie, missie en kernwaarden

Onze missie is geslaagd als onze leerlingen het Schoonhovens College verlaten als jong volwassenen die weten wat de wereld om hen heen aan kansen en risico’s biedt. Het liefst met een schooldiploma dat past bij hun capaciteiten en interesses. Want daarmee kunnen ze doorstromen naar vervolgonderwijs of een baan. Wij zetten alles in het werk om hen daarop voor te bereiden.

KERNWAARDEN

Het Schoonhovens College is een school voor openbaar onderwijs. We hebben aandacht voor en bieden ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Deze identiteit komt ook tot uiting in onze kernwaarden: kwaliteit, nieuwsgierigheid, veiligheid en openheid.

Kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit is de rode draad binnen onze visie. We willen het beste onderwijs geven dat er is. Daarom werkt onze school opbrengstgericht. We stellen doelen en checken of we de gewenste resultaten behalen.

Nieuwsgierigheid 

Nieuwsgierig zijn is de basis voor goed onderwijs. Docenten stimuleren leerlingen in hun nieuwsgierigheid. Door enthousiast onderwijs te geven en hen uit te dagen. Een kritische blik hoort daarbij en is de basis voor excellente prestaties van leerlingen op elk niveau.

Veiligheid

Respect voor elkaar, jong en oud, docent en leerling, is voor ons van cruciaal belang. Door de kleinschalige opzet blijft de school voor iedereen herkenbaar. Leerlingen voelen zich bij school betrokken en voelen zich gezien. Ze kennen de weg en voelen zich op school veilig.

Openheid

Het openbare karakter van onze school komt terug in onze open houding. Het Schoonhovens College staat midden in de samenleving. We brengen leerlingen normen en waarden bij die ze nodig hebben om in die samenleving te kunnen bewegen. Respect en transparantie zijn voor ons sleutelwoorden.  

Klik hier voor het Strategisch Beleidsplan van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven 

Klik hier voor de publieksversie van ons Strategisch Beleidsplan