Zoeken

Kom kijken op onze school

Voorlichtingsmomenten locatie Albert Plesmanstraat (mavo, havo, vwo, t-vwo)

wat wanneer
voor wie
Meeloopdagen 12 t/m 16 november
leerlingen van groep 8 en hun leerkracht  
Informatieavond ouders
15 november
ouders groep 8
Open School
17 januari ouders & leerlingen groep 7 & 8
Tto-middag
 
30 januari
  
toekomstige tto-leerlingen groep 8
 

Voorlichtingsmomenten locatie Vlisterweg (vmbo-bb, vmbo-kb,vmbo-gl, LWOO)

wat wanneer
voor wie
Informatieavond ouders
15 november
ouders groep 8
LWOO middag 23 november
ouders en leerlingen groep 8
Meeloopdagen
17 en 18 januari voor leerlingen van groep 8 en hun leerkracht
Open Huis
19 januari 10.00-12.00 uur
voor ouders & leerlingen van groep 7 en 8
         

Meeloopdagen voor leerlingen uit groep 8

Om te ervaren hoe het is om op de middelbare school te zitten, organiseren wij voor toekomstige brugklassers speciale meeloopdagen. Samen met je klasgenoten van de basisschool volg je lessen en krijg je een rondleiding door het schoolgebouw. Daarnaast krijg je alvast een idee bij de vakken en onze docenten. 

Aanmelden voor de meeloopdagen op de locatie Albert Plesmanstraat van 12 t/m 16 november doe je via je basisschool of via vvs@schoonhovenscollege.nl .

Aanmelden voor de meeloopdagen op de locatie Vlisterweg op 17 en 18 januari doe je via je basisschool of via sni@schoonhovenscollege.nl 

Informatieavond voor ouders

Voor je ouders is er 15 november een informatieavond over onze school en de verschillende onderwijsniveaus. We vertellen hen alles over de kwaliteit van ons onderwijs, de doorstroommogelijkheden, het schoolklimaat en de extra schoolactiviteiten. Zodat ze straks samen met jou de juiste keuze kunnen maken. De informatieavond vindt voor de beide locaties tegelijk plaats op de locatie Albert Plesmanstraat.

Inloop: 19:00 uur, Start programma: 19:30 uur.

Aanmeldinformatie voor deze avond volgt later op deze pagina.

Open middag LWOO voor ouders en leerlingen uit groep 8

Op vrijdagmiddag 23 november organiseren wij een open middag voor toekomstige LWOO leerlingen en hun ouders.  Deze middag is bedoeld om leerlingen en hun ouders kennis te laten maken met het Schoonhovens College locatie Vlisterweg.

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat ouders en kinderen het prettig vinden, voor de sluiting van de inschrijfdatum, een kijkje te nemen op hun toekomstige school. Wij verwachten de ouders om 13.00 uur op de locatie Vlisterweg. Het programma duurt tot ongeveer 15.15 uur.

Ouders kunnen zich inschrijven via de mail: sni@schoonhovenscollege.nl o.v.v. naam ouder + naam leerling en het aantal personen en naam basisschool. Deze voorlichting is uitsluitend voor toekomstige lwoo leerlingen.  De andere leerlingen worden op 17 en 18 januari verwacht.

Open School voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 8

Aanvang 18:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur.

Op 17 januari kun je samen met je ouders naar onze Open School komen op de Albert Plesmanstraat. Je volgt samen met je ouders 2 lessen en je kunt in alle lokalen kijken. We geven jullie informatie over de specialisaties en het tweetalig vwo. Je kunt verder ook nog proefjes doen in het sciencelab, onze mediatheek verkennen en de klimwand in onze sporthal uitproberen. Zien we jou en je ouders terug op onze Open School? Aanmelden is niet nodig.
  

Open Huis voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 8

Aanvang 10:00 uur tot 12:00 uur.

Op zaterdag 19 januari kun je samen met je ouders naar ons Open Huis komen op de locatie Vlisterweg. In de praktijklokalen krijg je een beeld van de vakken die je op onze school gaat krijgen. We geven jullie alle informatie over onze opleidingsmogelijkheden. Zien we jou en je ouders terug tijdens ons Open Huis? Top!

Tto-middag voor leerlingen uit groep 8 die naar het tweetalig vwo willen

Voor leerlingen met een onverdeeld vwo-advies die extra uitdaging nodig hebben, hebben we tweetalig vwo. Wil je precies weten wat tweetalig onderwijs (tto) is, kom dan naar de tto-uitprobeermiddag op 30 januari. Je krijgt uitleg over het tweetalig vwo, de vakken die in het Engels gegeven worden en de excursies. We doen verschillende spelletjes en spreken samen Engels. Na deze middag heb je een goede indruk van wat jou bij tweetalig onderwijs te wachten staat. Je kunt je voor deze middag aanmelden via tto@schoonhovenscollege.nl

Aanvang 14:00 uur. Eindtijd 16:00 uur. We hope to see you soon!

Belangrijke tto momenten Schoonhovens College

Voorlichting voor ouders over tweetalig onderwijs in aparte presentatie op de informatieavond voor ouders: donderdag 15 november 2018 19.30-22.00 uur.

tto uitprobeermiddag voor groep 8 leerlingen met een vwo advies: woensdag 30 januari 2019 14.00-16.00 uur. Aanmelden: hwd@schoonhovenscollege.nl

Aanmelding tweetalig vwo Schoonhovens College: uiterlijk 6 maart 2019 (woensdag na de voorjaarsvakantie). U kunt hiervoor het inschrijfformulier van het SC gebruiken.

Bilingual Attitude Check: dinsdag 12 maart 2019 van 14.00 tot 16.00 uur.

Een goede motivatie is belangrijk wanneer je tweetalig vwo gaat doen. Voordat je definitief wordt toegelaten willen we daarom graag meer weten over jouw motivatie voor het tweetalig onderwijs. Je vult een vragenlijst in, doet een kort interview en een groepsopdracht in het Engels. Zo willen we meer te weten komen over jou en ook ontdekken wat jouw startniveau Engels is, zodat we je in de eerste schoolweken beter kunnen begeleiden.

Aanmelden: niet apart nodig. De uitnodiging voor de BA Check volgt automatisch na inschrijving voor tto op het Schoonhovens College.

Uitslag Bilingual Attitude Check: woensdag 13 maart 2019 per e-mail.
Je hoort of je definitief toegelaten bent op het t-vwo van het Schoonhovens College.

Landelijke deadline voor inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs: vrijdag 15 maart 2019

.