Zoeken

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. We maken daarmee veel aspecten van het onderwijs voor onszelf, voor de leerlingen en voor ouders inzichtelijk. Wij kunnen zien hoe leerlingen individueel scoren, maar we kunnen bijvoorbeeld ook iets zeggen over het ziekteverzuim per klas en de gemiddelde score bij een bepaald vak.

Magister willen we ook steeds meer inzetten als vervanging voor de papieren berichtgeving over algemene schoolzaken richting ouders. Daarmee maken we de communicatie sneller en doeltreffender. 


Magister 6 voor leerlingen

Leerlingen kunnen via Magister hun dagrooster zien, hun cijfers in de gaten houden en de huiswerkagenda van hun klas bekijken.

Magister 6 voor ouders

Ouders hebben met hun eigen unieke inlogcode toegang tot zowel het cijferoverzicht als de huiswerkagenda van hun zoon en/of dochter. Ook ontvangen ouders via Magister berichten over algemene schoolzaken. Denk aan een een herinnering voor een informatiebijeenkomst. Of een uitnodiging om in te tekenen op de eerstvolgende ouderspreekavond. Via Magister is dat in een paar klikken geregeld.

Per leerling schrijven we via Magister slechts één ouder/verzorger aan voor schoolzaken. Dat is degene die bovenaan het inschrijfformulier staat. Vanwege technische redenen heeft de tweede ouder/verzorger helaas geen toegang tot Magister.We gaan ervan uit dat (gescheiden) ouders daarover afspraken met elkaar maken. Komen ouders er niet uit, dan kan de tweede ouder/verzorger contact opnemen met de school. We bekijken dan samen of we andere afspraken over de informatievoorziening kunnen maken. Meer info hierover lees je in Informatievoorziening voor gescheiden ouders.