Zoeken

Misstanden in VO sector

De ‘Regeling melden vermoeden misstand in de VO sector is een heldere en veilige procedure, zodat (te goeder trouw) afgegeven signalen over mogelijke misstanden op de juiste manier kunnen worden behandeld. Deze regeling is per 1 oktober 2012 in werking getreden.

Het bestuur van de school (of de toezichthouder) krijgt eerst de gelegenheid om een mogelijke misstand intern aan te pakken en op te lossen. Daarom wordt de melding van een vermoede misstand allereerst bij de school gedaan. Ouders en leerlingen kunnen ook van de regeling gebruik maken. Zo hebben alle direct betrokkenen bij de school de mogelijkheid om een (vermoeden van een) misstand met behulp van deze regeling te melden.

De regeling draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling een open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties.