Zoeken

Klachten

Op het Schoonhovens College streven we ernaar onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat er is. Daarvoor doen we elke dag ons uiterste best.

Toch kunnen er heel af en toe klachten of meningsverschillen ontstaan over de dagelijkse gang van zaken in de school. Die lossen we graag zoveel mogelijk in goed overleg op. Soms is dat echter niet (meer) mogelijk of is een klacht niet naar wens afgehandeld. In Klachtenregeling Schoonhovens College kunt u lezen welke route we bewandelen als er sprake is van een klacht.