Zoeken

Leerplicht en verzuim

Iedereen in Nederland is verplicht om tot zijn 18e onderwijs te volgen.

In Nederland is de leerplicht geregeld in de Leerplichtwet. Daarin staat dat iedereen in Nederland verplicht is tot zijn 18e levensjaar onderwijs te volgen. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Meer informatie vindt u hier: leerplichtwegwijzer.nl

Ouders van leerlingen kunnen van tevoren toestemming vragen om afwezig te mogen zijn. Hoe u zo’n verzoek indient, kunt u teruglezen bij ziek-, afmelden & vrij vragen.

Wanneer leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn, wanneer ze bijvoorbeeld te laat komen of spijbelen, spreken we van schoolverzuim. Op het Schoonhovens College gelden daarover duidelijke afspraken. Deze zijn per locatie verschillend en bij de leerlingen bekend.