Zoeken

Kwaliteit van het onderwijs

‘De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.’ Dat is de officiële taak van de onderwijsinspectie.

Elke school in Nederland wordt door de onderwijsinspectie bezocht en beoordeeld op vijf domeinen van onderwijskwaliteit. Die vijf domeinen zijn financiën en materiële voorzieningen, kwaliteitsborging en ambities, schoolklimaat en veiligheid, onderwijsproces en de onderwijsresultaten. De kwaliteit van de onderwijsresultaten meet de inspectie met het onderwijsresultatenmodel.

De inspectie kijkt of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bekijkt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Meer weten over de taken van de onderwijsinspectie? Kijk dan op onderwijsinspectie.nl