Zoeken

Welkom bij de Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit zeven tot dertien enthousiaste ouders die samen de belangen van ouders en leerlingen behartigen. Betrokkenheid van ouders bij school vergroten is een van onze speerpunten. Daarnaast ondersteunt de raad ook verschillende schoolactiviteiten en beheert de raad de ouderbijdragen. De Ouderraad vergadert zes keer per jaar. Daarbij zijn ook een lid van de directie en een tweetal docenten aanwezig.

De ouderraad zoekt enthousiaste ouders

Wilt u als ouder/verzorger meedenken en -praten met het Schoonhovens college? Grijp uw kans! De ouderraad zoekt enthousiaste ouders die zich willen inzetten voor de belangen van ouders en kinderen.

Vaders of moeders van beide locaties zijn nodig. In totaal bestaat de ouderraad uit 13 ouders. U kunt een positieve bijdrage leveren aan een nog betere school voor uw kind(eren). Lees hier meer..>>

Elk Kind Doet Mee Fonds

 De Ouderraad riep in 2015 het Elk Kind Doet Mee Fonds (EKDM Fonds) in het leven voor leerlingen die wegens ontoereikende financiële middelen niet aan schoolactiviteiten kunnen deelnemen. Met een bijdrage uit het EKDM Fonds zorgen we ervoor dat deze leerlingen niet buiten spel gezet worden. Na toetsing door een onafhankelijke commissie springt het EKDM Fonds financieel bij. Zodat ook deze leerlingen samen met klasgenoten leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen. Kijk voor meer informatie naar de Presentatie EKDM Fonds.

Lees hieronder bij "Meer informatie over de Ouderraad" om een idee te krijgen waarbij de Ouderraad zoal betrokken is. Bent u enthousiast geworden en wilt u de Ouderraad ondersteunen of heeft u een vraag? Neem dan rechtstreeks contact op via de mail. Wij horen graag van u!