Zoeken

Scholen op de kaart

Iedereen heeft wel een mening over onderwijs. Maar niet iedereen is op de hoogte van alle feiten. Het gevolg is dat de beeldvorming vaak onvolledig en gekleurd is. Juist dan is transparantie en duidelijkheid belangrijk.

De website Scholenopdekaart.nl geeft zo goed mogelijk een objectief beeld van de schoolprestaties van bijna 94% van alle Nederlandse scholen. Het gaat dan om resultaten op het gebied van onderwijsbeleid, kwaliteit van het onderwijs en bedrijfsvoering.

Deze informatie wordt gezien als verantwoordingsinstrument voor scholen. Daarmee kunnen we het gesprek aangaan met ouders, leerlingen, inspectie en ook met toeleverende en afnemende scholen.

De gegevens van het Schoonhovens College staan er ook bij. Ze laten zien hoe goed we het doen ten opzichte van andere scholen in Nederland.