Zoeken

T-vwo in vogelvlucht

Leerlingen met een vwo-advies van de basisschool kunnen op het Schoonhovens College tweetalig vwo (t-vwo) volgen. Binnen dit internationaal gerichte onderwijs leer je van alles over Europa en de wereld. Goed leren samenwerken en communiceren zijn vaardigheden waar we veel aandacht aan besteden. Daar heb je later bij je vervolgstudies en in de uitoefening van je beroep(en) heel veel profijt van!

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, gymnastiek, muziek, Engels en EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) worden door onze vakdocenten volledig in het Engels gegeven. Niet alleen zij, maar ook jij spreekt tijdens deze lessen alleen maar Engels. Bovendien werk je uit Engelstalige boeken. Je bent op deze manier meer dan zestien uur per week in het Engels bezig. Een fantastische manier om de Engelse taal heel snel onder de knie te krijgen.


Samenwerken en communiceren

Binnen het t-vwo leer je in jouw specialisatie EIO veel over Europa en de wereld. Leren samenwerken en communiceren met mensen uit andere delen van Europa en een andere cultuur staan elk leerjaar op het programma. De ene keer als e-mailproject met leerlingen van een Duitse school en de andere keer via videoconferences met jongeren uit India of via uitwisselingen met leerlingen uit het buitenland. Natuurlijk leer je niet alleen over andere landen, maar ga je er ook zelf naartoe.

T-vwo bovenbouwprogramma

Aan het eind van 3 vwo leg je het Cambridge CAE examen af op niveau B2 of C1.
Vanaf 4vwo hoor je bij de bovenbouw en begint de tweede fase: het t-vwo bovenbouwprogramma. Daarin word je voorbereid op het eindexamen en je vervolgopleiding. Vakken die alleen met een schoolexamen afgesloten worden, krijg je in het Engels. Je profielwerkstuk schrijf je in het Engels. Ook volg je het vak ‘English language and literature’ van het IB-programma (Interational Baccalaureate). Vanwege regelgeving worden examenvakken in de bovenbouw alleen in het Nederlands gegeven.

In het derde schooljaar kies je het profiel dat je in 4vwo, 5vwo en 6vwo gaat volgen. Het profiel bestaat uit een aantal vaste vakken en keuzevakken.

Lees verder bij vwo