Zoeken

T-vwo in vogelvlucht

Leerlingen met een vwo-advies van de basisschool kunnen op het Schoonhovens College tweetalig vwo (t-vwo) volgen. Een goede beheersing van de Engelse taal, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling zijn de uitgangspunten van dit internationaal georiënteerde onderwijs. Goed samenwerken en communiceren zijn vaardigheden waar we veel aandacht aan besteden. Daar heb je later bij je vervolgstudies en in de uitoefening van je beroep(en) heel veel profijt van!

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, gymnastiek, tekenen, Engels en Global Citizenship (wereldburgerschap) worden door onze vakdocenten volledig in het Engels gegeven. Niet alleen zij, maar ook jij spreekt tijdens deze lessen alleen maar Engels. Bovendien werk je met Engelstalig lesmateriaal. Je bent op deze manier meer dan zestien uur per week in het Engels bezig. Een fantastische manier om de Engelse taal heel snel onder de knie te krijgen.

Samenwerken en communiceren

Binnen het t-vwo leer je door middel van de projecten bij Global Citizenship veel over Europa en de wereld. Leren samenwerken en communiceren met mensen uit andere delen van Europa en een andere cultuur staan elk leerjaar op het programma. De ene keer als e-mailproject met leerlingen van een Franse school en de andere keer via videoconferenties met jongeren uit India of uitwisselingen met leerlingen uit Normandië. Natuurlijk leer je niet alleen over andere landen, maar ga je er ook zelf naartoe, bijvoorbeeld naar Engeland in klas 1 en 3.

t-vwo bovenbouwprogramma

Aan het eind van 3 vwo leg je het Cambridge Advanced examen (CAE) af .
Vanaf 4 vwo hoor je bij de bovenbouw en begint de tweede fase: het t-vwo bovenbouw programma. Daarin word je voorbereid op het eindexamen en je vervolgopleiding. Vakken die alleen met een schoolexamen afgesloten worden, krijg je in het Engels. Daar hoort ook het vak Academic Skills bij. Je profielwerkstuk schrijf je in het Engels en je gaat op internationale stage en op uitwisseling naar Italië. Ook volg je het vak ‘English language and literature’ van het IB-programma (International Baccalaureate). Vanwege regelgeving worden examenvakken in de bovenbouw alleen in het Nederlands gegeven. In het derde schooljaar kies je het profiel dat je in 4vwo, 5vwo en 6vwo gaat volgen. Het profiel bestaat uit een aantal vaste vakken en keuzevakken. 
  

De kosten


Tweetalig vwo is een investering in de toekomst van uw kind. De overheid vergoedt deze onderwijsvorm niet. Daarom vraagt het Schoonhovens College een extra ouderbijdrage van €450 in de onderbouw en €375 in de bovenbouw. Deze bijdrage is voor leermiddelen, extra lessen, uitwisselingen, reizen en de CAE en IB examens.

Voor getalenteerde leerlingen mag de ouderbijdrage geen belemmering zijn. Het Schoonhovens College verkent graag met u de mogelijkheden om eventuele hindernissen op dit vlak weg te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met de schoolleiding. Tevens kunt u gebruik maken van het Elk Kind Doet Mee fonds, een initiatief van de ouderraad.

Klik hier voor de EKDM-regeling.

Lees verder bij vwo