Zoeken

Ziek melden en afmelden

Is uw kind ziek of wilt u uw kind af wilt melden vanwege een bezoek aan de (tand)arts of orthodontist, meld dit dan bij onze leerling-administratie via telefoonnummer 0182-382761. Wij zijn bereikbaar vanaf 07.30 uur. Wij verzoeken u tevens om uw kind na ziekte weer beter te melden.


Vrij vragen

Als u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter, dan gelden daarvoor speciale regels i.v.m. de Leerplichtwet. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site van Leerplichtwegwijzer.


Wilt u zo'n speciaal verlof aanvragen?
Download dan hier (deze links zijn per 14/6/18 bijgewerkt).

formulier Vrijstelling Schoolbezoek vakantie buiten de schoolvakantie of

formulier Vrijstelling Schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden.

U kunt het ingevulde en door u ondertekende formulier op twee manieren inleveren. U kunt het inscannen en mailen naar de afdelingsleider van uw kind. U kunt het ook (laten) afgeven bij onze administratie in een envelop ter attentie van de afdelingsleider.