Zoeken

Aanmelden

Je ouders kunnen je bij het Schoonhovens College locatie Vlisterweg aanmelden voor vmbo-bb of vmbo-kb met of zonder LWOO.

Je ouders kunnen je bij het Schoonhovens College locatie Vlisterweg aanmelden voor vmbo-bb,vmbo-kb of vmbo-gl met of zonder LWOO.

Om uw zoon of dochter bij het Schoonhovens College aan te melden, neemt u contact op met de basisschool. Zij hebben een aanmeldingsformulier, maar u kunt dit formulier ook hier downloaden .

Speciaal voor het LWOO kunt u dit formiulier hier downloaden.

Voor leerlingen met LWOO hebben we de aanvraag nodig vóór februari. Voor andere leerlingen moeten we op 14 maart 2019 de aanmelding hebben ontvangen. Een toelatingscommissie beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor toelating en neemt eventueel contact op met de basisschool.

Voor meer informatie over vmbo bb/kb/gl kunt u contact opnemen met onze afdelingsleider, de heer Zorgman via zor@schoonhovenscollege.nl

Heeft u vragen over het LWOO, mail dan onze afdelingsleider mevrouw Walter via wal@schoonhovenscollege.nl. Beide afdelingsleiders zijn ook bereikbaar via 0182-385288.

n.b.

Heb je een (tweetalig) vwo, vwo/havo, havo/mavo of mavo (vmbo-tl) advies, dan kunnen je ouders je aanmelden bij het Schoonhovens College locatie Albert Plesmanstraat. Kijk hier voor meer informatie over het aanmelden.