Zoeken

Overstap lessen

Elk jaar maken in Nederland duizenden kinderen de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit kan voor sommige leerlingen een hele stap zijn. Met het organiseren van de overstap lessen probeert het Schoonhovens College deze overstap zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.


Tijdens de overstap lessen maak je gedurende 4 weken kennis met nieuwe vakken zoals; Nederlands, Engels, Natuur-scheikunde en Wiskunde. Zo kan je al een beetje vertrouwd raken met je nieuwe schoolgebouw en met je docenten.


De overstap lessen worden na de meivakantie gehouden.