Zoeken

Begeleiding

Leerlingbegeleiding staat bij het Schoonhovens College hoog in het vaandel. Dat begint al voordat de leerlingen in de brugklas beginnen met de overstaplessen. Aan het begin van het schooljaar maakt de mentor, tijdens de startweek, de leerlingen vertrouwd met de school. In korte tijd raken ze gewend aan het gebouw, het rooster, onze docenten en aan de nieuwe vakken. Ze voelen zich snel bij ons thuis!

Om goed te kunnen presteren op school is het belangrijk dat leerlingen hun talenten en capaciteiten kunnen ontwikkelen en dat ze met plezier naar school gaan. Als ze daarbij hulp nodig hebben, kunnen ze als eerste terecht bij de mentor. De mentor is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt van de school. Hebben leerlingen meer begeleiding nodig, dan heeft het Schoonhovens College veel in huis.

Steunlessen

Voor leerlingen die net even wat meer moeite hebben met bepaalde vakken hebben we steunlessen. Deze tijdelijke ondersteuning helpt hen achterstanden weg te werken en weer met de klas mee te kunnen doen.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken vereist discipline en dat kan voor sommigen wel eens een uitdaging zijn. Leerlingen die moeite hebben thuis geconcentreerd aan het werk te gaan, kunnen op school onder toezicht huiswerk maken.

Begeleiding op maat

Leerlingen met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen (waaronder dyslexie, ADHD of ADD) hebben specifieke begeleiding nodig. Voor deze leerlingen kunnen we een plan opstellen waarin we alle extra ondersteuning beschrijven. De zorgcoördinator gaat kijkt welke begeleiding het best passend is bij de problematiek van de leerling.
Faalangst
Niet iedereen kan goed omgaan met stress of verandering, hoge eisen en verwachtingen. Bij leerlingen met wat minder zelfvertrouwen ligt faalangst op de loer. En juist die faalangst staat goede prestaties in de weg. We geven daarom training om leerlingen te leren hoe ze op een flexibele manier zelf problemen kunnen aanpakken. Met meer zelfvertrouwen krijgen ze hun faalangst onder controle. Hoe wij onze leerlingen daarin ondersteunen, leest u in de brochure Leerlingbegeleiding.

Dyslexie

Dyslexie is knap lastig. Als je het hebt, gaat het niet weg en wordt het ook niet minder. Toch hoeft dat geen reden te zijn om met tegenzin naar school te gaan. Op het Schoonhovens College kunnen dyslectische leerlingen een opleiding volgen die bij hun intelligentieniveau past. Met onze begeleiding houden ze plezier in het leren. Lees in de brochure Dyslexie wat wij voor hen in huis hebben.

lwoo

Leerweg ondersteunend Onderwijs (lwoo) is voor leerlingen die bij het leren een steuntje in de rug nodig hebben. Ze krijgen les in kleinere klassen van docenten die weten dat zij het beste leren door te doen. Of ze nu huiswerkbegeleiding nodig hebben of hulp bij concentratieproblemen: we helpen hen graag. Wilt u weten hoe? Lees in de brochure lwoo voor wie het lwoo bedoeld is en hoe wij onze leerlingen ondersteunen.

Leerroute plus

De leerroute plus is een vangnetconstructie voor leerlingen die bij het Schoonhovens College Vlisterweg regulier of lwoo zijn/worden aangemeld. Het zijn leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen krijgen soms les met hun eigen klas en soms in een speciale groep. Alle leerlingen moeten cognitief in staat zijn om een vmbo-diploma te kunnen behalen.

Van 8.00 tot 14.00 kunnen de leerlingen deze extra ondersteuning krijgen in de leerroute plus. De leerlingen worden dan geholpen met hun vakken, maar ook op andere gebieden waar hulp nodig is. Dit kan zijn pre-teaching of sociaal emotionele hulp.

Welke leerlingen komen hiervoor in aanmerking?
De leerlingen die veel individuele begeleiding nodig hebben om tot leren te komen.
Een leerling die sociaal-emotioneel niet in een normale klassensituatie kan functioneren.
Sommige leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD-problematiek die hen ernstig belemmert in het leren. Deze klas is niet geschikt voor leerlingen met ernstige ODD-problematiek.

Aanmelding:
De aanmelding van een leerling voor de Leerroute Plus verloopt via een ander traject. Denk je een leerling voor de Leerroute Plus te hebben, neem dan contact op met Brenda Walter, wal@schoonhovenscollege.nl.