Zoeken

ICT op het Schoonhovens College

ICT is een onlosmakelijk onderdeel geworden van ons onderwijs. Steeds meer vakken gebruiken digitale les- en toetsmethoden. Ook de organisatie van lessen verloopt digitaal, denk aan gebruik van agenda en planners. Docenten ontwikkelen zelf lesmateriaal naast de methode van de uitgever en gebruiken hierbij volop digitale hulpmiddelen, zoals een quiz om kennis te testen en gedeelde documenten om mee samen te werken.Het Schoonhovens College heeft, naast de bekende PC’s, gekozen voor Chromebooks. Dit zijn zeer snelle laptops waarbij dataopslag in de cloud plaatsvindt. Deze chromebooks zijn in eigendom van de school en worden tijdens de les ingezet. Gekozen is voor een groter model, hier kunnen ook dyslectische leerlingen goed op werken, zeker bij gebruik van leeshulp software.

Magister

Dit is een leerlingvolgsysteem en wordt ook gebruikt voor het opgeven van huiswerk. Daarmee is huiswerk inzichtelijk voor de leerlingen (en ouders). Naast het bijhouden van resultaten gebruiken we Magister ook voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Hiermee kan sneller geschakeld worden op zaken als verzuim en spreiding van huiswerk en toetsen.

ELO

In onze Elektronische LeerOmgeving kunnen docenten opdrachten aan leerlingen geven. De gemaakte opdrachten kunnen door de leerling via de ELO worden ingeleverd. Het werk wordt dan automatisch gecontroleerd op plagiaat (hoeveel procent van internet is gekopieerd). Daarnaast kunnen we gebruik maken van voorleessoftware, handig voor dyslecten en kinderen die daar tegenaan zitten.
Veel docenten gebruiken de ELO om vakinhoud beschikbaar te stellen buiten de les, handig als een leerling ziek is geweest en voor de leerling die thuis nog eens een les wil nalezen.

De Google apps omgeving

Voor de communicatie met leerlingen en ouders gebruiken we de schoolmail. Dit vindt binnen een beveiligde omgeving plaats, zodat we controle houden op het gebruik (dus ook misbruik). De leerlingen kunnen ook voor het eerst echt met elkaar samenwerken in de Google office omgeving. Dit kan plaats-, apparaat- en tijdonafhankelijk gedaan worden. Verder kan het makkelijk ingezet worden in de organisatie van de klas (klassenmanagement) bijvoorbeeld bij organisatorische zaken, planningen en didactiek met bijvoorbeeld spelvormen. Hier kan het voorwerk voor opdrachten plaatsvinden, voordat het eindresultaat in de ELO wordt ingeleverd.

Leren in de 21e eeuw


3D Tekenen

Op de computer leren 3D tekenen en 3D ontwerpen op de computer middels Sketch-Up in de cloud. Dit start al in klas 1 bij ICT en wordt verder in klas 2 bij ICT en Techniek gebruikt voor het leren tekeninglezen. Daarna komt het terug bij de afdeling BWI in de vorm van Autocad en stapt PIE over op een complexer product als SolidWorks, dat beter bij de vervolgstudie van PIE aansluit.

Programmeren

In klas 1 wordt bij ICT gewerkt met programmeren op de computer met behulp van grafische software. Deze methode wordt steeds vaker gebruikt bij andere programmeer toepassingen. In klas 1 werken we bij ICT ook met het programmeren van de OZOBOT. Dit is een minicomputer waarbij je met kleuren op papier al opdrachten kan geven, maar dit ook kan via het schrijven van een programma op de computer.

Verder werken we met het programmeren van de Lego EV3 robot in klas 2. In klas 3 en 4 wordt bij PIE ook gewerkt met het programmeren van o.a. een Arduino computer en daarnaast gaan ze daar nog verder met het programmeren van PLC’s, zoals de Logo! van Siemens of de Easy van Eaton binnen de elektrotechniek. CNC-programmeren via style en Keller in de afdeling metaal.

Kantoor omgeving

Bij het vak Economie & Ondernemen worden diverse IT-programma’s gebruikt. Onder andere om winkel-, administratie- of magazijnwerkzaamheden te simuleren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • het programma Virtual Skillslab: dit is een simulatie waarbij de leerling virtuele klanten in een winkel moet helpen en artikelen op een juiste manier moet afrekenen. Dit programma wordt overigens ook door landelijke supermarkten gebruikt voor personeelstrainingen.

Daarnaast is er een module waarbij de leerling virtuele magazijn-handelingen moet uitvoeren. Bijvoorbeeld pallets met goederen op de juiste plek zetten, orderpick-werkzaamheden uitvoeren, enzovoort.

  • diverse boekhoudkundige handelingen en berekeningen die de leerling moet uitvoeren met behulp van Excel of met Google Spreadsheet. Bijvoorbeeld boekingsstempels invullen, balansen samenstellen, kostprijsberekeningen, enzovoort.

  • de lesmodules van Eduhint van het 3de en 4de leerjaar kennen een aantal IT-oefeningen en educatieve spellen. Bijvoorbeeld Ray’s Record, een digitale TestjeKennis, het maken van een Website, het creëren van een digitaal communicatieplan, enzovoort.

Naast deze programma’s zijn de lesmodules zo opgebouwd dat er afwisselend digitaal en schriftelijk moet worden gewerkt. De planning en opdrachten van de diverse keuzevakken worden digitaal in Google Classroom gedeeld. Daarbij leren de leerlingen natuurlijk ook met Microsoft office te werken.

Lasrobot en CNC verspanen

De Panasonic lasrobot van Valk Welding is een opzichzelfstaand programmeer onderdeel wat als keuzevak gekozen kan worden in de vierde klas. Hierbij wordt een robotarm geprogrammeerd om een las te maken. Het keuzedeel bevat een stukje theorie, maar het grootste deel is het programmeren van de robotarm.

Het CNC-verspanen is een opzichzelfstaand programmeer onderdeel wat als keuzevak gekozen kan worden in de vierde klas. Met behulp van Style draaibank en een Haas freesbank wordt de praktijk van het cnc-programmeren geleerd. De theorie met behulp van het softwareprogramma Keller.

Snijplotter (auto-CAD , BIM)

Bij BWI leren de leerlingen werken op de snijcomputer voor het beletteren en maken van logo’s t.b.v. reclame uitingen zowel als folie letters te plakken op gevels, ramen en auto’s, als het aanbrengen van dergelijke zaken op textiel.

3D printer

Bij PIE wordt 3D getekend en deze tekeningen kunnen worden afgedrukt op een 3D printer. In de onderbouw is er contact met de PIE afdeling en maken de leerlingen op deze manier kennis met het 3D printen.