Zoeken

Gedragscode social media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, Whatsapp worden gebruikt binnen en buiten de school. Veel leerlingen en personeelsleden gebruiken het om zaken te delen met anderen. Dat kunnen privézaken zijn, maar ook zaken die (indirect) de school aangaan of die (indirect) over personen binnen de school gaan. Via sociale media kun je laten zien dat je trots bent op de school. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het Schoonhovens College in Schoonhoven en omgeving.

Het is in dat kader echter van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de school, betrokken leerlingen en personeel ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt het Schoonhovens College van al de aan de school verbonden personeelsleden en leerlingen om verantwoord met sociale media om te gaan.