Zoeken

Onderbouw Vlisterweg

Vmbo in vogelvlucht

Het vmbo duurt vier jaar en is voorbereidend onderwijs voor je latere beroep. Met een diploma van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs alleen ben je er nog niet. Eerst stroom je door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Pas als je een mbo-diploma hebt, ben je klaar voor de arbeidsmarkt.

3 schakels in de brugklasperiode, bb, kb, gl

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we op het Schoonhovens College Vlisterweg gestart met drie schakels in de brugperiode: lwoo, vmbo basis-kader en vmbo kader-gemengd.

Die laatste schakel is nieuw. De werkwijze die we gaan gebruiken is een logisch gevolg van de beweging die is ingezet om in alle geledingen op een verhoogd niveau te werken.

De schakel vmbo k/g is bedoeld voor leerlingen die het vmbo kader zeker aan kunnen. Ook leerlingen met een vmbo tl-advies (of hoger) en affiniteit hebben met een beroepsgericht programma kunnen hier prima terecht.

Het voordeel van deze schakel is dat leerlingen de keuze tussen de kader-beroepsgerichte en de theoretische leerweg kunnen uitstellen. De lessen die worden aangeboden in deze klas kunnen op kader en/of theoretisch niveau worden gevolgd. Deze klas is een goede voorbereiding op de gemengde leerweg die start in leerjaar 3.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Het Schoonhovens College biedt lwoo aan voor leerlingen die wel de capaciteiten hebben om het vmbo succesvol af te ronden, maar een leerachterstand hebben opgelopen. Het lwoo is een hulpstructuur voor leerlingen met een vmbo-bb of vmbo-kb advies van de basisschool. Je wordt gewoon opgeleid voor het reguliere vmbo-diploma (basis of kader) en het lwoo helpt jou daarbij.

Persoonlijke begeleiding staat centraal. Samen werken we aan je zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en je studievaardigheden.

Onze lwoo-klassen zijn klein en hebben een betrokken mentor. Bovendien krijg je les van een klein team van docenten. Zo geven we jou de structuur en steun die nodig is om het beste uit jezelf te halen.

Sector kiezen

Je kiest aan het eind van klas 2 binnen jouw leerweg ook een studierichting (profiel). Dat is de richting die je zelf graag op wilt. Op locatie Vlisterweg kun je kiezen uit de vier verschillende profielen:

profiel Bouwen, Wonen en Interieur

profiel Produceren, Installeren en Energie

profiel Zorg en Welzijn

profiel Economie en Ondernemen


Leerweg bepalen

In de onderbouw volg je naast de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, biologie en wiskunde, ook al praktijkvakken zoals verzorging en techniek. Leerlingen met het basisschooladvies vmbo-bb of vmbo-kb zitten de eerste twee jaar samen in de klas. Leerlingen met een hoger advies vormen de kaderberoeps-/gemengde leerweg klas. Aan het eind van klas 2 bepalen we welke van onze drie leerwegen het beste bij jou past:

- gemengde leerweg (gl): als je de combi van leren, 5 vakken op vmbo -tl niveau en beroepsgerichte praktijk. Hiermee stroom je in op niveau 4 van het mbo.

- kaderberoepsgerichte (kb) leerweg: als je de combi van leren en werken prettig vindt. Hiermee stroom je in op niveau 3 of 4 van het mbo.

- basisberoepsgerichte (bb) leerweg: als je praktisch bent ingesteld en graag met je handen werkt. Hiermee stroom je in op niveau 2 van het mbo.

Natuurlijk is het mogelijk om vakken op een hoger niveau te doen; dit kan van invloed zijn op de plaatsing op het mbo.