Zoeken

De schoolregels op de locatie Vlisterweg

De schoolregels van de locatie Vlisterweg

De schoolregels zijn in twee groepen verdeeld: huisregels en gedragsregels.

Een grote scholengemeenschap als het Schoonhovens College kan niet zonder huisregels.
Zij zijn belangrijk voor een goede voortgang van de lessen en het fatsoenlijk gebruik van de gebouwen, het terrein en de voorzieningen. Verder moeten er ook regels zijn in verband met veiligheid en gezondheid.
Voorbeelden van huisregels zijn:
de lestijden
wat te doen als je te laat bent
waar mag je wel/niet komen

Voor het complete verhaal waarin de gedragsregels staan, bekijk de PDF van de complete Schoolregels van de locatie Vlisterweg hieronder. 

Complete versie in PDF