Zoeken

Bovenbouw Vlisterweg

Momenteel bestaat de bovenbouw uit leerjaar 3 en 4 in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. In 2020 wordt daar de gemengde leerweg aan toegevoegd.
Alle leerlingen uit klas twee kiezen in het derde leerjaar naast de theorievakken een van de beroepsgerichte profielen, t.w. BWI – Bouwen Wonen Interieur, PIE – Produceren Installeren Energie, E&O – Economie en Ondernemen en Z&W – Zorg en Welzijn.
Deze profielen bestaan uit vier profielmodules t.w.

BWI:

1. Bouwproces en bouwvoorbereiding
2. Bouwen vanaf de fundering
3. Hout en meubelverbindingen
4. Design en decoratie

PIE:

1. Ontwerpen en maken
2. Bewerken en verbinden materialen
3. Besturen en automatiseren
4. Installeren en monteren

E&O:

1. Commercieel
2. Secretarieel
3. Logistiek
4. Administratie

Z&W:

1. Mens en gezondheid
2. Mens en omgeving
3. Mens en activiteit
4. Mens en zorg

Daarnaast maakt in leerjaar drie de stage deel uit van de beroepsgerichte opleiding. Loopbaanoriëntatie komt aan de orde tijdens de mentoruren en deels tijdens lessen beroepsgerichte vakken.
Voor de beroepsgerichte profielen vindt er tijdens leerjaar drie een schoolexamen
plaats.

In het vierde leerjaar kiest de leerling naast de verplichte theorievakken vier beroepsgerichte keuzevakken.

Wij bieden binnen de profielen de volgende keuzevakken aan:

BWI:

Meubelmaken
Interieurontwerp en –design
Interieurbouw, stands en betimmeringen
Daken en kapconstructies
Constructieve aansluitingen en afwerking
Gevelopeningen
Bouwmethoden en bouwstijlen
Scheidingswanden

PIE:

Praktisch booglassen
Booglasprocessen
Lasrobot
Verspaningstechnieken
CNC-technieken
Utiliteitsinstallaties
Woon- en kantoortechnologie
Domotica en automatisering
Drinkwater en sanitair
Koudetechniek

E&O:

Distributie
Financieel en administratief beheer
Marketing
Mode en Design
Officemanagement
Ondernemen
Presentatie en styling
Webshop

Z&W:

Welzijn volwassenen en ouderen
Wonen en huishouden
Welzijn kind en jongere
Kennismaken met uiterlijke verzorging
Gastheerschap
Keuken
Assisteren in de gezondheidszorg (alleen in de kaderberoepsgerichte leerweg)

De keuze wordt gemaakt aan de hand van de eigen competenties en eventuele doorstroommogelijkheden naar het mbo. Loopbaanoriëntatie wordt ook in dit leerjaar voortgezet.
De keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en verdieping en houden in sterke mate rekening met verschillen tussen leerlingen en met individuele voorkeuren en, indien van toepassing, met regiokenmerken.
In het vierde leerjaar vindt er naast een schoolexamen ook het centrale eindexamen plaats.

De speerpunten tijdens de bovenbouw zijn:

Algemene kennis en vaardigheden.
Professionele kennis en vaardigheden
Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling