Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Privacyreglement (IBP-beleid)

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ict. Wij vinden het in dat kader belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om eventuele risico’s tot een minimum te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

Hieronder vindt u ons IBP beleid. Tevens vindt u hier privacyverklaringen ten behoeve van ouders/verzorgers en ten behoeve van leerlingen. Hierin staat duidelijk omschreven welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij dit doen en welke rechten leerlingen en ouders/verzorgers hebben.