Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit leerjaar 3 en 4 in de basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg.
Alle leerlingen uit klas twee kiezen in het derde leerjaar naast de theorievakken een van de beroepsgerichte profielen. De profielen bestaan uit de verplichte profielmodules en keuzevakken. Zo is er veel ruimte voor maatwerk voor leerlingen. Op het Schoonhovens College bieden we de volgende profielen aan.

  • Bouwen Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren Installeren & Energie (PIE)
  • Economie & Ondernemen (EO)
  • Zorg & Welzijn (ZW)

Waaier profielen & keuzevakken

Hieronder treft u onze 'waaier' profielen & keuzevakken.