Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn basisvaardigheden die belangrijk zijn voor het behalen van goede leerresultaten. Daarnaast is een goede taal- en rekenvaardigheid belangrijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij. In ons taal- en rekenbeleid formuleren wij onze visie op de ontwikkeling van beide vaardigheden, welke doelen wij hebben en hoe wij dit aanpakken met ons onderwijs.