Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt het toezicht op het College van Bestuur; hij is de werkgever van de bestuurder en hij verantwoordt zich hierover naar buiten.

VOORZITTER:
dhr. D.W. de Cloe

LEDEN:
mevr. E. Brouwer

mevr. E.T. Halman-van der Linden

dhr. W.H. Jager

dhr. P. Jansen