Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt het toezicht op het College van Bestuur; hij is de werkgever van de bestuurder en hij verantwoordt zich hierover naar buiten.

VOORZITTER:
dhr. W.H. Jager

LEDEN:
mevr. E. Brouwer

dhr. H.D.J. de Heer

dhr. P. Jansen

dhr. K. Schep