Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Begeleiding

Ons uitgangspunt is dat wij iedere leerling op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau willen laten presteren. Daarvoor moeten wij de leerling goed in beeld hebben, maar de leerling moet ook zelf goed weten wat hij/zij wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Als leerlingen weten wat hun eigen leerdoelen zijn en merken dat de school hen hierbij persoonlijk begeleidt, heeft dit een positief effect op zowel de motivatie als de resultaten van de leerling.

Kortom: meer maatwerk. Hoe pakken we dit aan?