Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de locatiedirecteuren en de afdelingsleiders.

Locatiedirecteuren

Locatie Albert Plesmanstraat: mevr. drs E.J.W. van Looijengoed
(loy@schoonhovenscollege.nl)

Locatie Vlisterweg: dhr. L Prins
(pri@schoonhovenscollege.nl)

Afdelingsleiders

Locatie Albert Plesmanstraat

mevr. G.H. Holwerda (onderbouw mavo/havo/(t-)vwo)
(hwd@schoonhovenscollege.nl)

mevr. B. van Gellecum (mavo 2 t/m 4)
(gel@schoonhovenscollege.nl)

mevr. S. Wagenaar (bovenbouw havo/vwo)
(wag@schoonhovenscollege.nl)

Locatie Vlisterweg

mevr. B.C.W. Walter (vmbo lwoo)
(wal@schoonhovenscollege.nl)

dhr. J.P. Zorgman (klas 1-2 vmbo BB/KB/GL)
(zor@schoonhovenscollege..nl)

mevr. G.Y. van Wijngaarden (klas 3-4 vmbo BB/KB/GL)
(wyn@schoonhovenscollege.nl)