Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Maatschappelijke Stage

De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel in de bovenbouw van de locatie Albert Plesmanstraat. De maatschappelijke stage houdt in dat de leerling vrijwilligerswerk gaat doen. Dit vrijwilligerswerk wordt naast het schoolwerk gedaan, dus niet onder schooltijd. In eerste instantie moeten leerlingen zelf met ideeën komen voor de maatschappelijke stage: bijvoorbeeld training geven op een sportclub, leesmoeder worden op de basisschool, meewerken aan de website voor jongeren van de gemeente of deelnemen aan activiteiten op school zoals het lidmaatschap van de MR.

Onze leerlingen kunnen hier inloggen in het programma voor hun Maatschappelijke Stage.