Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Havo

Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden wij de volgende opleidingen aan: vmbo-tl, havo, vwo en tweetalig vwo. De havo bereidt voor op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je kunt ook vanuit de havo de overstap maken naar het vwo. Jaarlijks zijn er meerdere leerlingen die dit doen.

Havo

Onderbouw: 2 soorten dakpanklassen
In de brugklas kom je in een van onze dakpanklassem: vmbo-tl/havo of havo/vwo. Je kunt uitvinden waar je het best op je plek bent en in klas 2 stroom je door naar 2 havo of 2 vwo (of, als dat beter is, naar 2 vmbo-tl).
Havoleerlingen zijn slimme leerlingen, die vaak creatief, actief en sociaal zijn. Daarom proberen wij zo veel mogelijk afwisseling in de lessen aan te bieden en onderwerpen te behandelen die jou aanspreken.

Tijdens keuzewerktijd kun je extra begeleiding krijgen voor de vakken die je wat moeilijker vindt. En in alle klassen is er voldoende uitdaging. Houd je van talen, of juist van sport? Ben je creatief of vind je proefjes doen heel leuk? Klik hier voor de mogelijkheden.

In de onderbouw laten we havoleerlingen ook kennismaken met meer praktische, technische, vaardigheden. Dit gebeurt bij het vak technologie, in ons sciencelab en tijdens uitstapjes naar de vmbo-locatie van de school op de Vlisterweg. Daar doen de leerlingen individuele en groepsopdrachten op het gebied van o.a. pneumatiek, elektrotechniek, driedimensionaal tekenen en autogeen lassen.

Bovenbouw: de Tweede Fase
Vanaf klas 4 zitten de leerlingen in de Tweede Fase. Daar hebben ze een profiel gekozen (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Er wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, omdat dat bij vervolgstudies op hbo of de universiteit van groot belang is. Leerlingen hebben een uur per dag keuzewerktijd en 5 toetsweken per jaar.
De havoleerlingen kunnen in de bovenbouw aansluiten bij ons programma voor versterkte talen zoals het Cambridge Certificate en in havo 4 nemen de leerlingen deel aan een uitwisseling met een school in Spanje.