Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Maatschappelijk betrokken

Jongeren hebben meer nodig dan een schooldiploma om straks maatschappelijk goed mee te kunnen draaien. Dat beseffen we bij het Schoonhovens College maar al te goed. Onze leerlingen van nu weten straks als jong volwassenen wat de wereld hen aan kansen en risico’s biedt. We zien het als onze taak hen daarop goed voor te bereiden.