Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Magister

De ontwikkeling van elke leerling wordt nauwkeurig gevolgd. In Magister staan de behaalde cijfers en informatie over specifieke leer- en gedragskenmerken. Ook worden contactmomenten met de leerling en ouders, (ziekte)verzuim en andere, voor de begeleiding van de leerling belangrijke, informatie hierin opgenomen.

Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt. We maken daarmee veel aspecten van het onderwijs voor onszelf, voor de leerlingen en voor ouders inzichtelijk. Wij kunnen zien hoe leerlingen individueel scoren, maar we kunnen bijvoorbeeld ook iets zeggen over het ziekteverzuim per klas en de gemiddelde score bij een bepaald vak. Ouders ontvangen een aparte inlogcode voor Magister.

Magister 6 voor leerlingen

Leerlingen kunnen via Magister hun dagrooster zien, hun cijfers in de gaten houden en de huiswerkagenda van hun klas bekijken.

Magister 6 voor ouders
Ouders hebben met hun eigen unieke inlogcode toegang tot het cijferoverzicht, de huiswerkagenda, aanwezigheid, inschrijving ouderavond van hun zoon en/of dochter. Via Magister is dat in een paar klikken inzichtelijk.