Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Beroepsoriënterende stage vmbo

Tijdens het 3e leerjaar van het vmbo wordt door de leerlingen een beroepsoriënterende stage gelopen van drie weken. Deze stage maakt deel uit van de loopbaanoriëntering waarmee in klas 1 begonnen wordt. De stage wordt afgesloten met een stageverslag dat deel uitmaakt van het schoolexamen.

Maatschappelijke stage mavo, havo en vwo

In de bovenbouw van de locatie Albert Plesmanstraat doet iedere leerling een maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage houdt in dat de leerling vrijwilligerswerk gaat doen. Dit vrijwilligerswerk wordt naast het schoolwerk gedaan, dus niet onder schooltijd. In eerste instantie moeten leerlingen zelf met ideeën komen voor de maatschappelijke stage: bijvoorbeeld training geven op een sportclub, leesmoeder worden op de basisschool, meewerken aan de website voor jongeren van de gemeente of deelnemen aan activiteiten op school zoals het lidmaatschap van de MR. Daardoor leer je andere dingen dan in de lessen, of je leert wat je in de les geleerd hebt in de praktijk brengen.